Oddajte pobudo

Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisa je dobronamerno partnerstvo

Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisa

Minister je poudaril, da bi se prav vsak pripravljalec predpisov moral zavedati, da predpisi niso sami sebi namen, niti niso prioritetno namenjeni državi oziroma njeni organizaciji, temveč so namenjeni v prvi vrsti državljanom. In prav tisti državljani, ki predstavljajo neko ciljno javnost, so tisti, ki praviloma najbolje vedo, kaj bi v nekem določenem predpisu morali zasledovati. "Zato od tovrstnih javnosti ne iščemo le soglasja v postopku priprave predpisa, ampak tudi, ali pa predvsem napotke," je dejal minister.

Dodal je, da je temeljni problem v tem, da želimo življenje preveč urejati s postopki. "Fokus je vse preveč usmerjen na izvedbo postopka, namesto na cilj, ki ga želimo doseči." Ob tem je ključno zgodnje vključevanje javnosti v postopek priprave predpisov, saj s tem pridemo do najbolj premišljenih in uspešnih rešitev, v nasprotnem primeru pa hitenje pri sprejemanju in nevključevanje javnosti pogosto terja hitro noveliranje posameznih predpisov.

Kot je še poudaril minister Koprivnikar, gre v tem procesu za t.i. dobronamerno partnerstvo med vsemi pripravljalci predpisa, saj nekdo, ki je udeležen pri pripravi predpisa, prevzame tudi svoj del odgovornosti za vsebino.

Usposabljanja, ki jih v imenu Ministrstva za javno upravo vodi Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), se bodo zaključila 14. maja 2015 z Nacionalno konferenco na Brdu.

Operacijo »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava.

Vir: Spletna stran MJU, 10. 2. 2014