Oddajte pobudo

Poskus preoblikovanja obrazca slovenske javne uprave

Iz članka Poskus preoblikovanja obrazca slovenske javne uprave, ki ga je napisal mag. Čuk je razbrati, da imajo uporabniki še vedno veliko težav s samim izpolnjevanjem preobsežnih in zahtevnih obrazcev, prav tako pa je zaskrbljujoča tudi nedostopnost informacij pri javni upravi. Avtor v članku obravnava konkretni primer obrazca v uporabi, v nadaljevanju pa ponudi predloge izboljšav. Odziv državne sekretake Ministrstva za notranje zadeve mag. Renate Zatler na zgoraj omenjeni članek. Ministrstvo za notranje zadeve se že dalj časa zavzema za poenostavitev obrazcev in s tem za pospeševanje debirokratizacije v javni upravi pod skupnim imenom STOPbirokraciji! Za leto 2014 se med drugim predvideva javna uprava brez obrazcev.  Na zahtevo in ob sodelovanju stranke bo obrazec, ki ga bo morala ob določeni vlogi stranka priložiti, izpolnjeval javni uslužbenec in ga stranki nato le še dal v podpis. S pravilno izpolnjenim obrazcem, ki bo vseboval potrebne podatke, bo omogočeno hitrejše postopanje organa in zlasti v primeru prava neukih strank tudi hitrejše odločanje o temeljnem zahtevku,  kar se bo odražalo v krajšem času od vložitve zahtevka do izdaje odločbe.  Sodobno elektronsko poslovanje organov bo v tem delu omogočilo brezpapirno poslovanje. Uveljavitev takšne ureditve se načrtuje v začetku leta 2014. Že v juniju 2013 pa se je javna uprava postopno še bolj približala potrebam svojih uporabnikov, saj se je uvedlo obveščanje o poteku listin (osebna izkaznica, potni list, prometno in vozniško dovoljenje).