Oddajte pobudo

Poenostavljeno je poročanje na iREK obrazcih

Ministrstvo za finance je pripravilo spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s čimer se po novem o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so bili izplačani. Pobudo za spremembo omenjenega pravilnik, smo pripravili v sodelovanju z zainteresirano javnostjo na Ministrstvu za notranje zadeve v okviru projekta STOP birokraciji.