Oddajte pobudo

Ob zaključku projekta Stop Birokraciji

dosežki v številkah

Konec oktobra je v Hotelu Mons v Ljubljani potekalo posebno zaključno srečanje ustvarjalcev in uporabnikov treh izjemnih projektov na Ministrstvu za javno upravo: Inovativen.si, Stop Birokraciji in Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave.

Srečanje je predstavljalo priložnost, da se skupnost vrne v obdobje skupno prehojene poti, se ozre na dosežene uspehe ter obenem pokuka v prihodnost. 

Projekt Stop Birokraciji, katerega cilj je poenostavitev poslovanja in zmanjšanje administrativnih ovir, je že od leta 2018 v ospredju prizadevanj Ministrstva za javno upravo. Aktivnosti na projektu so usmerjene v preprečevanje in odpravljanje administrativnih ovir, tako v preventivnem kot kurativnem smislu.

V fazi medresorske obravnave predlogov predpisov se redno spremlja spoštovanje standardov iz Resolucije o normativni dejavnosti, kar pripomore k izboljšanju priprave predpisov, da bi bili bolj razumljivi za uporabnike. Delavnice za pripravljavce predpisov so postale stalnica že od leta 2018, s čimer se spodbuja k pripravi kakovostnejših, družbeno sprejemljivih in dolgoročno veljavnih predpisov.

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport je bil razvit elektronski modul, imenovan MSP test, ki pomaga pri oblikovanju predlogov predpisov s poglobljeno analizo učinkov na gospodarstvo, še posebej na mikro, mala in srednje velika podjetja. Uvedba tega modula je prinesla pomembne spremembe, saj je postala obvezna za vse predloge zakonov po rednem in skrajšanem zakonodajnem postopku.

V sklopu projekta je bila vzpostavljena tudi Metodologija za pripravo ocen učinkov na različna družbena področja ter naknadne evalvacije, ki je bila potrjena s strani Vlade Republike Slovenije avgusta 2023. Metodologija trenutno čaka na uvedbo v informacijskem sistemu MOPED, kar bo prispevalo k uresničitvi enega izmed ključnih ciljev projekta.

Poleg preventivnih ukrepov je bil vzpostavljen tudi portal STOP Birokraciji, ki omogoča državljanom in poslovnim subjektom oddajo pobud za spremembe zapletenih postopkov. Ekipa na projektu oceni izvedljivost pobud in zagotovi transparentno spremljanje od prejete pobude do njene realizacije. Vse sprejete in odobrene pobude se preoblikujejo v konkretne ukrepe z rokom realizacije ter so javno dostopne na spletni strani Enotna zbirka ukrepov.

Kljub zaključku financiranja projektov iz evropskih sredstev se bodo aktivnosti odprave administrativnih ovir, uvajanja sistemov vodenja kakovosti in promocije inovativnosti nadaljevale v prihodnje, bodisi kot redne naloge Ministrstva za javno upravo ali v okviru novih projektov, ki se prav zdaj začenjajo. Sodelovanje z zainteresirano javnostjo ter medresorsko koordinacijo sta ključna elementa uspeha teh prizadevanj za boljše in enostavnejše poslovanje.