Oddajte pobudo

Novinarska konferenca: Predstavitev Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020

Strategija razvoja javne uprave

Ministrer za javno upravo Boris Koprivnikar bo na novinarski konferenci na kratko predstavil osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 ter odgovarjal na vprašanja v zvezi z vsebino dokumenta, njegovo pripravo, cilji in namenom. Omenjeni dokument je v januarju 2015 v javni razpravi, želja ministrstva pa je pridobiti čim več predlogov, mnenj in stališč s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

Gre za krovni strateški dokument na področju javne uprave, ki bo podlaga za njeno modernizacijo in prenovo.  Slovenija že od leta 2005 za področje javne uprave ni imela tovrstnega dokumenta, zato je bila potrebna nova vizija in akcijski načrti za napredek, ki jih je Vlada RS zapisala že v Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave v začetku leta 2014.

Osnutek Strategije z dodatnimi podrobnejšimi informacijami je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Strategijo razvoja javne uprave 2015 -2020 je v javni obravnavi do 26. januarja 2015, zato vabljeni k posredovanju predlogov ali dodatnov na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si. (Kontaktni osebi na Ministrstvu za javno upravo: Mateja Arko Košec, e-pošta: mateja.arko-kosec@gov.si in Vesna Gajšek, e-pošta: vesna.gajsek@gov.si). Naprošamo vas, da zaradi lažje vključitve predlogov, le-te posredujete v obliki, kot je prikazana na vzorcu za predloge.