Oddajte pobudo

Nagovor ministra Koprivnikarja ob začetku usposabljanja »Vključevanje javnosti v pripravo predpisov in politik – z ustreznim načrtovanjem do učinkovite izvedbe«

Posvetovanje z javnostjo oz. s ključnimi deležniki pri pripravi predpisa je eno izmed najpomembnejših orodij potrebnih za pripravo kakovostnega predpisa, čemur se posveča vse več pozornosti.     V okviru projekta “Krepitev usposabljanja javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik” se bo v torek, 10. februarja 2015, pričelo usposabljanje za javne uslužbence, ki je namenjeno vključevanju javnosti v pripravo predpisov in politik.

Usposabljanja, ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s CNVOS, se bo udeležilo preko sto predstavnikov različnih ministrstev, ki se aktivno ukvarjajo s pripravo predpisov. Uvodoma bo udeležence nagovoril tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Osnovnemu usposabljanju bo sledilo tudi poglobljeno usposabljanje, ki bo potekalo v okviru devet pilotnih projektov, vanje pa bodo vključeni predstavniki različnih ministrstev. Slednje se bo maja zaključilo z nacionalno konferenco.

Operacijo »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava.

Vljudno vabljeni v torek, 10.2.2015, na uvodni del usposabljanja, s pričetkom ob 9. uri (Tacen, Policijska akademija, Rocenska ulica 56, Ljubljana (Tacen).