Oddajte pobudo

Konferenca na temo deregulacija poklicev in slovensko ogrodje kvalifikacij

Na Fakulteti za management v Kopru, je 13.3.2012 potekala konferenca Deregulacija poklicev in slovensko ogrodje kvalifikacij - med javnim interesom in konkurenčnostjo. Na konferenci so bila predstavljena izhodišča in priporočila, kako pristopiti k deregulaciji poklicev v Sloveniji s sistemskega, vsebinskega in postopkovnega vidika. Konferenca je potekala v organizaciji Centra RS za poklicno izobraževanje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Fakultete za management Univerze na Primorskem.