Oddajte pobudo

Kdaj vam poteče odločba za subvencijo vrtca?

subvencija vrtca
Kot izhaja iz podatkov Ministrstva za delo, družino, socialne zadve in enake možnosti oziroma je iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2) razvidno, da polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca ta pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej.  Samo tisti, ki jim pravica v decembru poteče, morajo za nadaljnjo subvencijo vrtca še v tem mesecu vložiti novo vlogo, da bi jim bila pravica lahko priznana od 1. januarja dalje. Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, so na ministrstvu pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Dostop do aplikacije je mogoč s spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kdaj upravičencem potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo vaše odločbe lahko vsakdo preveri s pomočjo spletne aplikacije.  Vir: MDDSZ, 12. 12. 2014