Oddajte pobudo

Kaj se dogaja z vašimi predlogi?

Ključno za Slovenijo je v tem oteženem gospodarskem času, še bolj smotrno kot kadar koli prej prisluhniti podjetnikom, ki z izkušnjami iz »terena« lahko najbolj prispevajo k doseganju ciljev debirokratizacije poslovnega in upravnega okolja. Rezultati jasno kažejo, da si gospodarstveniki želijo debirokratizacije poslovnega okolja, kar pomeni, da se odpravijo nekatere ovire, ki gospodarstvu povzročajo nepotrebne stroške, ter da se poveča odzivnost upravnih organov. Potrebno se je zavedati, da nekatera podjetja na odgovore pristojnih organov na različnih področjih čakajo v nedogled in to je nesprejemljivo. Potrebno jih je poslušati, slišati, razumeti in jim pomagati.

Pomagaj, predlagaj, zmagaj!

Konec leta 2011 je bil vzpostavljen spletni portal STOPbirokraciji.si (www.stopbirokraciji.si), katerega namen je informiranje in komunikacija z gospodarstvom in državljani, predvsem pa je namenjen zbiranju predlogov za odpravo administrativnih ovir.
Prispele pobude strokovna ekipa na MNZ pregleda ter takoj posreduje v reševanje pristojnim organom.  Predlogi se nato v sodelovanju s pristojnimi resorji preučijo, po potrebi pa se tudi uvrstijo v Akcijski program za odpravo administrativnih ovir, ki ga pripravljamo in koordiniramo na MNZ in se tako ves čas sproti dopolnjuje. Ob tem je potrebno opozoriti, da MNZ vrši nadzor nad odzivi resorjev in v primeru, da smo mnenja, da odziv resorja ni zadovoljiv oziroma smo prepričani, da se težava lahko reši, to tudi izvedemo tako kot je opisno zgoraj, oziroma se ustanovi medresorska delovna skupina. Na takšen način načrtujemo in uresničujemo ukrepe ter izvajamo številne aktivnosti s ciljem poenostavitve postopkov za gospodarstvo, še posebej za mala podjetja. Od leta 2009 do 2012 je bilo iz tega naslova tako realiziranih že preko 200 ukrepov, do konca letošnjega leta pa jih na realizacijo čaka še dodatnih 160.  

Tako je bilo v obdobju od oktobra 2011 do junija 2013 prejetih 129 predlogov, od tega je bilo v 72 pobudah (55 %) predstavljena zelo konkretna problematika, kjer je bila predlagana npr. sprememba zakonodaje oziroma sprememba implementacije. V tem obdobju smo prejeli 98 odzivov pristojnih organov, kar predstavlja 75 % delež. 10 dni je povprečni odzivni čas organov, kar kaže na upoštevanje ustreznih določil in zavedanje organov, da uporabniku odgovorijo v čim krajšem možnem času. Kljub relativno hitremu odzivu pa opažamo, da organi v 30 % pobude ne nameravajo sprejeti oziroma, kar v 20 % podajo splošen odziv in se do problematike konkretno ne opredelijo. Trenutno pristojni organi še niso odgovorili na 13 pobud, kar predstavlja 10 % delež, od tega največji delež neodgovorjenih pobud predstavlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (5). Največ pobud, ki smo jih doslej prejeli, je bilo s področja javne uprave in pravosodja, področja financ, sledi področje infrastrukture in prostora ter delovno pravo področje. Na ostalih področjih se je zbralo manjše število pobud/predlogov.

Na portal STOPbirokraciji.si se stekajo tudi predlogi iz vladnega portala predlagam.vladi.si, ki se vsebinsko navezujejo na področja priprave razumne zakonodaje in odprave administrativnih ovir, teh je bilo v omenjenem obdobju 26, kar predstavlja 20 % delež od vseh prejetih pobud. 7 prevzetih pobud je bilo na področju delovno pravne zakonodaje, kar predstavlja 27 % delež, na področju javne uprave in pravosodja 6 pobud (23 %), 5 pobud na področju zdravja (19 %), 4 pobude na področju financ (15 %), na področju okolja, kmetijstva, infrastrukture in prostora pa je bila prevzeta po 1 pobuda.