Oddajte pobudo

Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob upoštevanju določil Direktive 2009/29/ES o trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki v 10. členu določa, za katere namene naj države članice EU porabijo vsaj 50 % teh prihodkov, pripravilo predlog za Program sklada za podnebne spremembe in ga poslalo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe je bil v drugem poročevalskem obdobju sprejet.