Oddajte pobudo

Evalvacija ukrepa Znižanje stroškov davčne izvršbe

Na Ministrstvu za javno upravo je bila pripravljena evalvacija ukrepa iz Enotne zbirke ukrepov »Znižanje stroškov davčne izvršbe«. Evalvacija je pokazala, da je z uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku s 1. 1. 2017 prišlo do sprememb s katerimi bodo davčni dolžniki (podjetja in fizične osebe) razbremenjeni plačila stroškov davčne izvršbe v višini 3,01 milijona EUR na letni ravni.

Ukrep je bil realiziran s sprejetjem novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16), ki je v pristojnosti Ministrstva za finance.

Spremembe pravilnika, ki prinašajo koristi davčnim dolžnikom so naslednje: 
- Stroški za izdajo sklepa o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke in na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah ter na denarne terjatve dolžnika so se znižali iz 25,00 na 10,00 EUR.
- Stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove materializirane ali nematerializirane vrednostne papirje so se znižali iz 25,00 na 10,00 eur.
- Stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove premičnine so se znižali iz 75,00 na 50,00 EUR.

Evalvacija "Znižanje stroškov davčne izvršbe" je objavljena na naši spletni strani.