Oddajte pobudo

Evalvacija ukrepa e-Policist

Eden najpomembnejših ukrepov na področja zmanjševanja administrativnih ovir v Policiji, kjer spremembe potekajo že od leta 2009, je projekt e-Policist. Splošni cilj je povečanje ekonomičnosti in racionalizacije policijskega dela.

Policija je v tem delu razvila mobilno informacijsko storitev, ki policistom na terenu olajšuje in skrajšuje postopke pri preverjanju podatkov v evidencah in izdajanju plačilnih nalogov, s tem pa tudi izvedbo celotnega postopka (Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, 2014).

Z informacijsko podporo izvajanja se:

  • neposredno poveča čas prisotnosti policistov na terenu,
  • razbremeni operativno-komunikacijske centre (OKC) s preverjanjem po evidencah (vsako leto namreč OKC za policiste na terenu opravi okoli 90.000 preverjanj),
  • poveča hitrost izvedbe postopka ter
  • zmanjša število pritožb (Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, 2014).

 

Z izvajanjem tovrstnih ukrepov na Ministrstvu za notranje zadeve sledijo dolgoročnim sistemskim ciljem iz dokumenta Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (Uradni list RS, št. 75/15).

V okviru evalvacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov, ki je bila pripravljena na Ministrstvu za javno upravo, se ocenjuje, da je skupaj na letni ravni zmanjšanje administrativnih bremen za 85.536,77 EUR. Ocenjena vrednost je ob upoštevanju predpostavke, da bi se vsi plačilni nalogi izdajali preko e-Policista. Izračun je bil pripravljen na podlagi števila prekrškov v letu 2017.

Evalvacija ukrepa " e-Policist" je objavljena na naši spletni strani