Oddajte pobudo

Enotna zbirka ukrepov nadgrajena za spremljanje javno finančnih prihrankov občin

Javno finančni prihranki občin

Ministrstvo za javno upravo je nadgradilo spletno orodje ENOTNA ZBIRKA UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje, tako, da ta dodatno omogoča vpogled v realizacijo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin. Tako ima vsak državljan možnost vpogleda v prihranke občin.

Aplikacije se imenuje »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin«. S to storitvijo je na enem mestu omogočen enostaven in ažuren pregled seznama predpisov ministrstev, ki so pristojna za njihovo spremembo ter višino ocenjenih finančnih učinkov.
Aktivnosti in ukrepi državne uprave so v spletnem orodju Enotna zbirka ukrepov urejeni ločeno za državljane, gospodarstvo ter občine, s čimer se zagotavlja preglednost. Orodje podatke poenostavljeno približa uporabniku in mu omogoča njihovo zbiranje, spremljanje in obdelavo, enostaven izvoz podatkov v excel, kakor tudi poenoteno in preglednejše poročanje. Orodje omogoča hiter in sprotni pregled in transparentno komunikacijo z vsemi deležniki.
 

Izpostavljamo, da so ukrepi medresorsko usklajeni in nadzorovani, kar pozitivno vpliva na njihovo realizacijo. Vpogled v delo državne uprave imajo tako lahko  podjetja, investitorji, občine, organizacije ter ostali partnerji, ki tesno sodelujejo z državo. Veliko vrednost pa orodje nudi tudi zunanjim presojevalcem našega dela – kot so OECD, Evropska komisija, bonitetne hiše, Svetovna banka, ki s pomočjo aplikacije lahko ažurno spremljajo izvajanje projektov in ukrepov posamičnih resorjev.

Orodje omogoča menedžerski pristop organizacije dela v državni upravi, saj omogoča drugačno organizacijo dela, načrtovanje, postavljanje prioritet in spremljanje rezultatov dela organov. Sistem poleg spremljanja omogoča tudi medsebojno povezovanje in merljivost doseganja ciljev, obenem pa je ključnega pomena tudi za spodbujanje zaposlenih k večji odgovornosti pri izvedbi posamičnih projektov tako znotraj ministrstev, med resorji in na nivoju vlade.

Pretežni del predlogov sprememb predpisov, ki se navezujejo na občine so predlagala združenja občin. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da se opredelijo do teh predlogov, ter da hkrati sami predložijo dodatne predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir. Hkrati je vlada pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in spremlja napredek. Na tej podlagi je bil sprejet skupni seznam državnih predpisov z učinki na občine, ki ga je vlada do konca leta 2015 realizirala do dveh tretjin, preostanek postopkov je v sklepni fazi.  Vse ukrepe je mogoče spremljati v spletni aplikaciji za občine »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin« (dodati link, ko bo aplikacija delujoča).