Oddajte pobudo

e-Uprava v Sloveniji, Korak bliže uporabnikom

Javna uprava služi svojemu namenu, če storitve izvaja učinkovito, kakovostno, hitro in pregledno z uporabo napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v splošnem sledi potrebam končnih uporabnikov. Zagotavljanje kakovostnih elektronskih storitev ter posledično zadovoljstvo državljanov, podjetji in javnih uslužbencev, je cilj Vlade Republike Slovenije. Strategija razvoja e-uprave, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela 2009,  kot glavni cilj postavlja povečanje uporabe storitev e-uprave za 25% s stani državljanov in za 10% s strani poslovnih subjektov do leta 2015, ter izboljšanje čezmejnih storitev.

V publikaciji Kor@k bliže uporabnikom, E-uprava v Sloveniji, so predstavljene storitve e-uprave, ki uporabnikom nudijo mnoge funkcionalnosti v okviru različnih portalov:

- e-Uprava(www.e-uprava.gov.si )
Portal nudi dostop do informacij javnega značaja, opise upravnih postopkov, dostop do ustreznih obrazcev, omogoča elektronsko pošiljanje vlog, zahtevkov in drugih upravnih dokumentov, elektronsko plačevanje upravnih pristojbin in drugih obveznosti. Uporabnikom je omogočeno, da nekatere vsebine prilagodijo svojim željam prek storitve Moja e-uprava (osebna prilagoditev portala, naročanje na novice). Posebna pozornost je namenjena tudi gluhim in naglušnim z možnostjo dostopa do nekaterih vsebin s pomočjo tolmača,  ter otrokom in starejšim z vzpostavljenima portaloma za otroke in mladino ter za starejše in upokojence.

- e-VEM(www.evem.gov.si)
Podjetniki preko portala opravljajo elektronske storitve, ki so povezane z ustanovitvijo podjetja in nekatere druge, po zakonu obvezne in najpogostejše postopke. Nekatere storitve lahko podjetniki opravijo na daljavo, za bolj zapletene pa se lahko obrnejo na točke VEM ali notarja.

- Portal »minus 25«(www.minus25.gov.si)
Uporabnike seznanja z aktualnimi informacijami o izvedbi programa in objavi dobrih praks,  omogoča vpogled v podatkovno zbirko izvedenih analiz meritev (seznanitev z obveznostmi in aktivnostmi, ki jih morajo subjekti izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaj), omogočena je participacija uporabnikov pri sooblikovanju zakonodaje z možnostjo podajanja pobud za razbremenitev ter spremljanje neto učinkov zakonodajnih sprememb.

- EKC (www.ekc.gov.si)
Brezplačna telefonska številka in elektronski poštni naslov sta na voljo vsem uporabnikom, ki želijo celovite informacije o vladi in njenem delu, vladnih politikah in ukrepih, splošne informacije o upravnih postopkih, storitvah e-uprave, članstvu Slovenije v EU in nudenje tehnične pomoči pri uporabi aplikacij državne uprave.

- NIO(http://nio.gov.si/nio) in E-sociala
Portal je namenjen objavi standardov in smernic za interoperabilnost, informacijam o interoperabilnosti, sistematičnemu prikazu in predstavitvi različnih interoperabilnostnih izdelkov.
S projektom e-sociala se želi centrom za socialno delo omogočiti hitro in pravično odločanje o socialnih pravicah. Podatki se pridobivajo iz 36 podatkovnih virov oziroma 21 institucij z uporabo posebnih interoperabilnostnih komponent za izvajanje elektronskih poizvedb.

- Avtentikacija in elektronski podpis (www.sigov-ca.gov.si, www.sigen-ca.si)
Kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA se izdaja zaposlenim v državnih organih, SIGEN-CA pa državljanom in poslovnim subjektom. Potrdila SIGEN-CA za državljane je možno dobiti na vseh upravnih enotah, potrdila SEGEN-CA za poslovne subjekte pa na vseh davčnih uradih.

- eDemokracija (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.europa)
Državljani imajo možnost sodelovanja v procesu odločanja pri pripravi predpisov (IPP), lahko pridobijo informacije v z zvezi z nacionalno in EU zakonodajo ter omogočena je seznanitev z zakonodajnimi postopki.

Potrditev dosedanjega dobrega razvoja novih e- storitev v okviru državnega portala e-Uprava je prestižna nagrada OZN, kjer je Sistem e-VEM za gospodarske družbe na tekmovanju UNPSA 2009 (The United Nations Public Service Award) zmagal v kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju« med vsemi prijavljenimi državami severne Amerike in Evrope. Gre za najvišje priznanje slovenski javni upravi do sedaj, ki ni vezana samo na elektronske storitve, temveč na rešitve s področja storitev javne uprave v celoti.

Vir:Kor@k bliže uporabnikom, E-uprava v Sloveniji, Ministrstvo za javno upravo