Oddajte pobudo

BOLJŠA ZAKONODAJA - Top prioriteta Evropske komisije

Boljša zakonodaja

Podpredsednik Timmermans je izpostavil, da je vprašanje boljše zakonodaje ena izmed glavnih prioritet Junckerjeve komisije. Evropska komisija namreč želi povrniti zaupanje evropskih državljanov in gospodarstva v to, da je EU sposobna sprejemati kvalitetno zakonodajo. Ključni cilji delovanja komisije je povečati transparentnost in vključenost deležnikov v zakonodajni postopek ter prečistiti obstoječo zakonodajo.

V EU veliko stvari deluje dobro, veliko napora pa bo potrebno vložiti tudi v nadaljnji razvoj, je izpostavil Timmermans. "Nov predlog sprememb je opredeljen kot odgovor na euroskepticizem, s tem, da z novim pristopom ne bo oškodovan noben evropski princip", je zagotovil podpredsednik EK.

Paket reform zajema več elementov, med drugim tudi medinstitucionalni sporazum o boljši zakonodaji. Evropska komisija pričakuje, da bo paket reform pripomogel k večji odprtosti in transparentnosti zakonodajnega postopka v EU, k izboljšanju kakovosti nove zakonodaje s pomočjo boljšega izvajanja ocen vplivov predlogov zakonodaje in amandmajev, in da bo spodbudil konsistentno in konstantno pregledovanje obstoječe zakonodaje.

Sprejeti paket sestavlja 10 dokumentov:

- Better Regulation For Better Results - An EU Agenda,
- Better Regulation guidelines,
- "Toolbox" to accompany the guidelines on Better Regulation,
- Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook,
- Commission Decision establishing the REFIT Platform,
- The REFIT Platform Structure and Functioning,
- Decision on the establishment of an independent Regulatory Scrutiny Board,
- Regulatory Scrutiny Board - Mission, tasks and staff,
- Proposal for an Interinstitutional Agreement on Better Regulation with Annexes 1 to 2.

Predstavniki političnih skupin so v splošnem podprli predstavljen paket reform, a ne brezpogojno. Posamezne stranke so izpostavile, da gre le za predlog svežnja, o katerem se bo še potrebno pogajati. Evropska ljudska stranka (EPP) je pozdravila bolj rigorozen sistem IAs, evropski socialisti (S&D) so sveženj pozdravili, ob tem pa menijo, da boljša zakonodaja ne sme biti izgovor za deregulacijo, Evropska socialna stranka (ALDE) pa je predstavila non-paper, v katerem med drugim izpostavljajo potrebo po prijaznejšem okolju za MSP in izboljšanje sodelovanja državljanov in deležnikov v zakonodajnem postopku.

Ob tem je okoli 50 civilnih združenj vzpostavilo "watchdog network", katerega namen je varstvo pravic državljanov, delavcev in potrošnikov. Izpostavljajo predvsem zaskrbljenost, da bi agenda za boljšo zakonodajo lahko "weaken or undermine essential regulations and subordinate the public good to corporate interests".