Oddajte pobudo

VREDNOTNICE - Osebno dopolnilno delo

Pristojni organi: MDDSZ
  • 14. 02. 2020Pobuda objavljena
  • 14. 02. 2020Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani,

pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela (ODD) je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki se loči glede na dejavnost dela. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike – dela pod točko A (storitve) mora vrednotnico kupiti naročnik, v primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike – dela pod točko B (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč ipd.) pa mora vrednotnico kupiti zavarovanec sam.

V primeru: skupina A – vrednotnice za opravljanje dela mora kupiti naročnik storitve – mora naročnik za delo pri posameznem izvajalcu kupiti eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, število ur zanj opravljenega dela in število zanj opravljenih storitev.

V praktičnem primeru se v večini dogaja, da teh vrednotnic naročnik ne kupuje. Torej, izvajalec v takšnem primeru opravlja delo na črno. Na strani izvajalca je v večini primerov, da tega ne želi početi na takšen način, ampak želi delo opravljati po uradnem postopku.

Naročnik (v našem primeru je to oseba, ki potrebuje inštrukcije) želi enkrat mesečno za eno uro na inštrukcije iz matematike. Izvajalec pa želi inštrukcije izvajati preko ODD. Vendar v praksi naročnik ne opravlja nakupov vrednotnic. Izvajalca pa skrbi delo na črno in želi svoje delo registrirati s pravnimi podlagami preko vrednotnic z ODD.

V tem primeru ima lahko izvajalec tudi več mesečnih naročnikov, ki lahko storitev koristijo enkrat ali večkrat (po potrebi).

Izvajalci storitev – skupina A – si želi, da bi za vrednotnice poskrbeli sami, vendar ne po ustaljeni praksi, da je potrebno kupiti vrednotnico za vsakega naročnika vsak mesec.

Predlagam uvedbo pavšalnega mesečnega zneska – 20 do 30 EUR, s katerim pa bi zagotovili nakup vrednotnice. Delo bi se vseeno obrestovalo, obenem pa bi zagotovili več sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje.

Odgovor še ni na voljo