Oddajte pobudo

Registracija avtomobila

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 13. 02. 2020Pobuda objavljena
  • 13. 02. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 03. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Avtomobilu je potekla registracija, zato je bilo potrebno pri pooblaščeni registracijski organizaciji urediti registracijo.

Pri urejanju registracije je referent ugotovil, da je lastniku avtomobila na isti dan poteklo vozniško dovoljenje in v tem primeru ni smel opraviti registracije.

Lastnik avtomobila je bil nato napoten na Upravno enoto – UE, kjer mora pridobiti potrdilo za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Na UE so ugotovili, da potrdila ne morejo izdati, ker mora lastnik avtomobila (kot vložnik vloge za podaljšanje vozniškega dovoljenja) najprej opraviti zdravniški pregled.

V tem primeru je lastnik avtomobila, ki želi registrirati avtomobil oziroma vlagatelj za podaljšanje vozniškega dovoljenja moral najprej na zdravniški pregled. Nato se je vrnil na UE, kjer je pridobil potrdilo za začasno vozniško dovoljenje.

Šele po tem koraku se je lahko vrnil k pooblaščeni registracijski organizaciji.

Vrstni red postopkov za registracijo avtomobila je v danem postopku nesmiseln, obenem tudi dolgotrajen. Lastnik avtomobila bi lahko avtomobil registriral v vsakem primeru – z ali brez vozniškega dovoljenja. Lastnik registriranega vozila bi lahko bil vsak posameznik, ki želi imeti avtomobil - z ali brez vozniškega dovoljenja. Lastnik vozila bi moral registracijo opraviti v vsakem primeru (četudi mu vozniško dovoljenje poteče).

Predlagam spremembo predpisov, da bi oseba brez vozniškega dovoljenja bila lahko lastnik registriranih avtomobilov, saj bi jih lahko npr. uporabil za najemanje drugim osebam ali nudil opravljanje druge tržne dejavnosti v povezavi s prevozništvom.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Glede vaše pobude, s katero ste predlagali spremembo predpisov, in sicer, da bi oseba brez vozniškega dovoljenja lahko bila lastnik registriranega vozila, vam posredujemo sledeči odgovor:

Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) v sedmem odstavku 28. člena določa, da je lahko uporabnik vozila samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Navedena določna je bila v namen povečanja varnosti v cestnem prometu uvedena s prejšnjim Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10).

Posledično se lahko tudi dokončajo prekrškovni postopki nadzora cestnega prometa, ko vozilo ni bilo ustavljeno na mestu prekrška (npr. stacionarni radar ipd.).

Ministrstvo za infrastrukturo nima namena spremeniti navedene določbe, saj se je določba izkazala kot ustrezna.