Oddajte pobudo

Imenik pooblaščenih arhitektov

Pristojni organi: MOP
  • 25. 10. 2019Pobuda objavljena
  • 25. 10. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 15. 11. 2019Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Vlada naj poskrbi, da bo imenik pooblaščenih arhitektov stalno dostopen na spletnih straneh, bodisi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, bodisi države. Imenik je bil do nedavnega objavljen na strani zaps.si, trenutno oziroma že tretji teden pa podatki niso na voljo, s pojasnilom, da imajo tehnične težave. Sumim, da gre za pretvezo oziroma za prikrivanje javnih podatkov, verjetno pa tudi ni predpisa, ki bi zbornici nalagal, da morajo te podatke objaviti, oziroma ni podlage, da bi se jih sankcioniralo, če tega ne storijo, tako da po moje sami od sebe tega imenika več ne bodo objavili. Je pa za transparentnost delovanja države to potrebno, ker gre za imenik s strani države pooblaščenih projektantov, ki jih državljani morajo najti, če hočejo izpolniti obveznosti, ki jim jih država nalaga (gre za pridobivanje gradbenih in uporabnih dovoljenj).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti določa, da lahko poklicni naziv »pooblaščeni arhitekt«, »pooblaščeni krajinski arhitekt« in »pooblaščeni prostorski načrtovalec« v katerikoli besedni zvezi uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih arhitektov), poklicni naziv »pooblaščeni inženir« pa le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih inženirjev).

ZAPS vodi imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev po javnem pooblastilu. Nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih zbornica opravlja kot javno pooblastilo po določbah ZAID, opravlja ministrstvo. Javna pooblastila, ki jih ima zbornica po določbah ZAID, prenehajo, če zbornica ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ravna v nasprotju s predpisi ali krši pogodbo, ki jo v zvezi z medsebojnimi razmerji skleneta ministrstvo in zbornica. Samo prenehanje javnih pooblastil ugotovi minister z odločbo.

Ministrstvo bo preverilo izvajanje javnih pooblastil ZAPS glede vodenja imenika in v kolikor bo ugotovilo, da zbornica ne more v skladu z zakonom izpolnjevati nalog, za katere je pooblaščena, bo ministrstvo prisiljeno postopati kot določa ZAID.