Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila po poplačilu lizinga

Pristojni organi: MF, MzI
  • 09. 10. 2019Pobuda objavljena
  • 09. 10. 2019Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Dajem pobudo za poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila oziroma izdaje novega prometnega dovoljenja, po poplačilu lizinga. Osnova za spremembo lasništva je potrdilo lizing hiše da je lizingojemalec poplačal lizing. Po sedanjem postopku se zahteva:

-prekinitev zavarovalne police in sklenitev nove;

-odjava vozila,izpolnitev zahtevka za vračilo deleža cestnine, in plačilo cestnine za obdobje za katero se cestnina vrača;

-na enem mestu za urejanje so celo zahtevali zamenjavo registrskih tablic.

Ne vidim razloga za prekinitev zavarovanja in sklenitev novega za isto obdobje.V obeh primerih sem plačnik. Tudi ni logično da se vrača plačilo cestnine, in istočasno plača cestnina za obdobje za katero se cestnina vrača.V obeh primerih sem plačnik.

Odgovor še ni na voljo