Oddajte pobudo

Upnik ne izda soglasja za podaljšanje registracije vozila

Področje: Promet
Pristojni organi: MP
  • 14. 05. 2019Pobuda objavljena
  • 14. 05. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Upnik je poslal k meni izvršitelja, ta mi je zaplenil vozilo s katerim se vozim v službo iz enega mesta v drugo mesto, sedaj je pa potekla registracija in upnik noče izdati soglasja za podaljšanje registracije. Dogovor s izvršiteljem pa je bil, obročno odplačilo,da se vsak mesec nakazuje določena vsota, jaz pa sem v tem času plačal več kot je bil dogovor. Jaz vem, da sem dolžen in to tudi odplačujem ampak sedaj ko upnik ne izda soglasja za podaljšanje registracije se ne morem voziti v službo, saj iz enega kraja do drugega ni avtobusa pa je samo za dopoldansko izmeno, jaz pa delam en teden popoldan en teden zjutraj in zdaj zaradi tega soglasja bom izgubil službo za nedoločen čas in postal socialni problem. Problem nastane, ker mora biti soglasje overjeno. Zakaj ni dosti samo soglasje napisano s strani upnika in žigosano?

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodje:

V zvezi s predlogom za poenostavitev postopka podaljšanja registracije zarubljenega vozila, pojasnjujemo, da to vprašanje ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v 81. členu, kjer v 12. odstavku določa, da »Zarubljeno motorno ali priklopno vozilo se do prenehanja veljavnosti rubeža ne sme registrirati oziroma se zanj ne sme podaljšati prometnega dovoljenja brez dovoljenja upnika, na katerem je njegov podpis overjen«.

ZIZ za podaljšanje veljavnosti registracije zarubljenega vozila zahteva torej dovoljenje oziroma soglasje upnika, ki pa mora biti zaradi zagotavljanja njegove verodostojnosti, podano na predpisan način, torej overjeno. S takšno ureditvijo se varuje upnikov položaj v izvršilnem postopku – upnik kljub temu, da bi lahko zahteval prodajo stvari (vozila) in se iz kupnine poplačal, tega ne stori, pač pa privoli v obročno plačilo dolga, pri čemer vozilo pusti v uporabi dolžniku. Če za podaljšanje registracije ne bi bilo potrebno njegovo soglasje, dolžnik ne bi imel interesa poplačila dolga, saj lahko vozilo kljub rubežu nemoteno uporablja še naprej.