Oddajte pobudo

Vloga za varstveni dodatek

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 29. 04. 2019Pobuda objavljena
  • 29. 04. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 05. 2019Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, moja ostarela teta (90 let) prejema varstveni dodatek. Odločba je veljavna eno leto, potem pa jo je treba obnoviti. Ta obnova pa pomeni ponovno izpolniti celotno vlogo in jo ponovno oddati. Teta slabo vidi, roke se ji tresejo, zato ji take zadeve urejamo nečaki (ni bila poročena, nima svojih otrok). Njena odločba velja do 31. maja 2019. Aprila sem bila pri njej na obisku, pa sem, da se ne bo pozabilo, izpolnila in oddala vlogo že aprila. Že čez nekaj dni je teta dobila od CSD odločbo, da je njena vloga zavrnjena z obrazložitvijo, da že prejema varstveni dodatek po odločbi do 31.5.2019. Za božjo voljo, saj ni nihče mislil, da bi ji pripadala kar dva dodatka! Mišljeno je bilo samo, da se ji dodatek podaljša še za eno leto. Očitno na CSD niso pomislili na to, držali so se črke zakona ??? in vlogo enostavno zavrnili. Lahko bi vsaj poklicali ali pisali na mail, saj so bili podatki na vlogi navedeni, pa niso. Ko sem klicala na CSD, so mi pojasnili, da je bila vloga oddana prezgodaj, oddati bi jo bilo treba ne aprila, ampak maja, in to najbrž nekje sredi maja, da bo lahko še priložila bančni izpisek za mesec april. Prav tako ne morejo na aprila oddani vlogi popraviti datum in je upoštevati, še enkrat jo je treba vložiti, da bodo imeli original. Mar ni to nepotrebna administracija? Tako sem po nepotrebnem že tako preobremenjeno enoto CSD obremenila za po mojem nepotrebno delo. Predlagam, da se za podaljšanje vloge za varstveni dodatek (morda tudi še za katero drugo obliko pomoči) določi skrajšan obrazec, ki bi vseboval samo osnovne podatke (da se ve, za koga gre) in izjavo, da so ostali podatki nespremenjeni. Itak naj bi (???) CSD podatke preverjal in baze evidenc. 

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Vloge za podaljšanje pravic iz javnih sredstev, ki niso bile vložene v mesecu izteka pravice, se ne zavržejo po 129. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, temveč se jih obravnava ter o njih vsebinsko (meritorno) odloči in šteje se, da so vložene v mesecu izteka pravice. 

Za konkretnem primer to pomeni, da vlogo za varstveni dodatek, vloženo aprila 2019,  pristojni center za socialno delo ne bi smel zavreči, kljub njeni prezgodnji vložitvi (iztek pravice do varstvenega dodatka s 31. 5. 2019). Vlogo bi moral obravnavati ter o njej vsebinsko (meritorno) odločiti in šteti, da je vložena v mesecu maju 2019. 

Svetujemo, da stranka čimprej vloži pritožbo, t.j.  v roku 15 dni po vročitvi odločbe centra za socialno delo. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi.