Oddajte pobudo

Povečanje kapacitete priponk v sistemu VEM

Pristojni organi: MZ, ZZZS
  • 26. 04. 2019Pobuda objavljena
  • 26. 04. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 05. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagamo odpravo administrativne ovire na sistemu VEM, in sicer v zvezi z velikostjo prilog, ki jih pripenjamo. Velikost priponk v konkretnem primeru bolniških listov je na portalu e-Vem omejena na 150kb, kar je v digitalni korespondenci izjemno malo ter nam pri poslovanju povzroča nepotrebna bremena. Scani bolniških listov so precej večji, kar za nas predstavlja velik problem. Vsak scan moramo namreč še enkrat scanirati kot črno belo, da potem dosežemo ustrezno velikost. Zaradi tega so potem scani zelo slabi in podatki na bolniških listih se ne vidijo. Predlagamo, da ZZZS nemudoma poveča zgornjo mejo velikosti priloženih datotek, saj bomo s tem delodajalci izjemno časovno in administrativno razbremenjeni.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine - Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko. Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila avtomatski vnos podatkov iz eBOL v njihove informacijske sisteme za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS in ne bo več potrebno teh podatkov ročno vnašati, niti zahtevkom za refundacijo nadomestil plač prilagati fotokopijo ali skeniran BOL. Delodajalec bo v sistemu eVEM pri pripravi zahtevka za refundacijo izbral eBOL posamezne zavarovane osebe in se mu bodo z izbiro že napolnila določena polja v refundacijskemu zahtevku. Menimo, da se bo z uvedbo eBOL bistveno poenostavili in olajšali postopki za delodajalce ob oddaji zahtevkov.
Novost na eVEM je predvidena s 01.01.2020.