Oddajte pobudo

Predlog za spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa glede zaplembe vozila

Področje: Promet
Pristojni organi: MZ, MzI
  • 15. 04. 2019Pobuda objavljena
  • 15. 04. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozravljeni.

Menim, da bi se moral spremeniti ZPrCP glede zaplembe vozila. Zakon določa takojšni odvzem vozila osebam katerim je poteklo vozniško dovoljenje in je zato potrebno novo zdravniško potrdilo. V splošnem bi se že strinjal. Pri meni pa je bil problem ker imam dioptrijo, zato moraš vsake 3 leta obnavljati zdravniško potrdilo oz. vozniško. V primeru, da nisi pozoren pa dobiš odvzem vozila kot se je to zgodilo meni. Je veliko več ljudi ki zdravstveno niso sposobni vozit kot nekdo, ki ima malo deoptrije in sam skrbi za redne preglede pri okolistu. Predlagam, da se uvede obveščanje pred potekom vozniškega dovoljenja.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje:

Področje ugotavljanja sposobnosti za vožnjo motornih vozil ureja Zakon o voznikih, bolj podrobno pa Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pred nekaj leti se je omenjena zakonodaja tudi na področju vida spremenila, na način, ki je, vsaj za nekatere voznike (odvisno od dioptrije in seveda pridruženih bolezni) prijaznejši.

Pravilnik namreč za voznike, ki imajo dioptrijo do +/-2 in nimajo drugih težav z vidom in seveda tudi ne drugih zdravstvenih težav, ponovne ocene zmožnosti zaradi vida ne predpisuje. Tem osebam se izda zdravniško spričevalo brez omejitve veljavnosti, zato pri njih zdravstveni pregledi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja v prihodnje niso potrebni. Seveda pa morajo sami poskrbeti za redne kontrole vida pri oftalmologu in za redno uporabo predpisanih pripomočkov za vid. To pomeni, da nižje dioptrije niso več razlog za omejevanje veljavnosti zdravniškega spričevala in s tem vozniškega dovoljenja.

Voznike z dioptrijo večjo kot +/-2 in manjšo kot +/-5, ki nimajo drugih težav z vidom (in seveda tudi ne drugih zdravstvenih težav, ki bi potrebovala pogostejše sledenje) pa za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pregleda le specialist medicine dela, prometa in športa največ vsakih pet let oziroma v primeru stabilne refrakcijske motnje, vsakih deset let. Specialist medicine dela, prometa in športa se sicer lahko odloči tudi za pogostejšo oceno zmožnosti za vožnjo, vendar mora v tem primeru svojo odločitev pisno utemeljiti v medicinski dokumentaciji.

Pri osebah z dioptrijo večjih od +/-5 ali pri drugih težavah z vidom pa mora zmožnosti za vožnjo ugotoviti zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida oftalmologa, ki tudi določi rok naslednjega zdravstvenega pregleda. Najdaljše časovno obdobje, za katerega se zaradi takšnih motenj lahko izda zdravniško spričevalo je pet let. Seveda pa za odločanje v primeru drugih težav s strani vida (torej, če ne gre le za refrakcijske motnje) veljajo drugačna merila.

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Samodejno obveščanje o poteku osebnih dokumentov, tako tudi vozniškega dovoljenja, omogočeno preko državnega portala e-Uprava.

Storitev se imenuje Spletni opomnik in omogoča, da na elektronski naslov in/ali mobilno številko uporabnik prejme sporočilo o poteku veljavnosti njegovih identifikacijskih dokumentov in identifikacijskih dokumentov njegovih mladoletnih otrok, in sicer en mesec, 14 dni in tri dni pred potekom veljavnosti. Naslov elektronske pošte in/ali številko mobilnega telefona v sistem e-uprave uporabnik navede sam.

Zaradi varstva osebnih podatkov je uporaba storitve seveda mogoča le s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Kako do digitalnega potrdila? Vlogo za kvalificirano digitalno potrdila SIGEN-
CA lahko oddate tudi na upravni enoti.