Oddajte pobudo

Poenostavitve pri prijavi/odjavi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ
  • 28. 02. 2019Pobuda objavljena
  • 28. 02. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Gre za obrazec M12, ki smo ga dolžni izpolnjevati vsakokrat ko komu nakažemo prispevek za zdravstveno zavarovanje. Ker za enkrat ne obstaja možnost oddaje predpripravljenega obrazca (npr.Xml) je delo zamudno in zahteva ročen vnos podatkov. Da bi lažje razumeli moj predlog vas prosim, da si preberete navodila na linku http://evem.gov.si/info/data/user_upload/navodila/Navodilo_za_urejanje_zavarovanja_za_primer_poskodbe_pri_delu_in_poklicne_bolezni_prek_e-VEM.pdf. Zadevo bi bilo potrebno ukiniti, saj ob današnji dinamiki zaposlovanj, odpuščanj, raznih oblik zaposlitev obrazec ni smiselen. O teh podatkih poročamo preko portala eDavki preko obrazcev REK.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Sistem e-VEM že sedaj ponuja možnost neposrednega uvoza podatkov za M-obrazce, vendar ne preko portala, ampak preko kadrovskega vmesnika. Namen kadrovskega spletnega vmesnika je omogočiti sistemu za vodenje evidenc zaposlenih (kadrovskemu programu), da v elektronski obliki sam pošlje podatke za zavarovanje oseb na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - brez ročnega vpisovanja podatkov skozi postopke na e-VEM portalu.

Več informacij glede kadrovskega vmesnika je na voljo na spletni strani - http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/.