Oddajte pobudo

Plačevanje prispevkov na različne račune

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 20. 02. 2019Pobuda objavljena
  • 20. 02. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 03. 2019Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani!

Kot s.p. moram vsak mesec plačevati prispevke za PIZ (pokojnina), ZZ (zdravstveno zavarovanje), STV (starševsko varstvo) ter ZAP (prispevki za zaposlovanje). Prispevki za STV in ZAP so zelo nizki oziroma minimalno 1,96 EUR/mesec. Plačujejo se na enak TRR, ki je: SI56011008881000030 torej 1,96 EUR/mesec za STV ter 1,96 EUR/mesec za ZAP. Glede na to, da prihaja denar na isti TRR, zakaj se ti prispevki ne združijo, kot je to bilo včasih. Pri 1 mio ljudi pomeni to, da je vsak mesec 1 mio manj nepotrebnih transakcij (veliko manj dela, veliko manj možnosti za napake in okoli 0,5 mio manj stroškov za državljane zaradi manjšega števila nepotrebnih bančnih transakcij). Pri vsaki transakciji namreč banka pobere delež. Za odgovor se zahvaljujem.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za finance:

Finančna uprava RS (v nadaljevanju FURS) je v letu 2018 z namenom poenostavitve in zmanjšanja stroškov plačevanja dajatev, ki so namenjene različnim javnofinančnim blagajnam (proračun dražave in občin, ZZZS, ZPIZ) in zapadejo v plačilo istočasno po enem izvršilnem naslovu, razvila rešitev za plačevanje z zbirnim plačilnim nalogom, ki je v fazi izvedbe in bo realizirana v prvi polovici leta 2019. FURS bo na podlagi obračuna dajatev pripravil zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev, ki se plačujejo z zbirnim plačilnim nalogom. Zbirni plačilni nalog bo poslan plačniku davka, ki se bo pri banki registriral za prejemanje e-računov.

Pojasnjujemo vam, da lahko obvezne dajatve brez stroškov plačilnih storitev poravnate s plačilnimi karticami ali mobilnimi denarnicami na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam. Splošne informacije v zvezi z negotovinskim plačevanje obveznih dajatev so dostopne na spletni strani UJP.