Oddajte pobudo

Obnovitev digitalnega kvalificiranega potrdila

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 18. 02. 2019Pobuda objavljena
  • 18. 02. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 02. 2019Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Zakaj je ob poteku sigen-ca certifikata treba na e-upravi sprintati pdf, ga nesti osebno na upravno enoto, kjer nekdo vsebino spet vnese nazaj v računalnik? Ali se vam ne zdi bolje, da prošnjo za podaljšanje uporabnik pač digitalno odda in podpiše v e-upravi, glede na to, da je certifikat še veljaven (opozorilo dobimo 30 dni pred potekom)? Razumem, da je pri prvi vlogi za izdajo potrebna osebna identifikacije, vsekakor pa to ne velja za podaljšanje obstoječega certifikata.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Imetnik digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe lahko zahtevek za ponovno pridobitev potrdila že več let odda tudi elektronsko, in sicer v zadnjih dveh mesecih pred potekom obstoječega potrdila, tako, da na spletni strani https://storitve-ca.gov.si/CcWeb/app/Ra15/zaht.jsp izpolni zahtevek in ga elektronsko podpiše s svojim veljavnim digitalnim potrdilom SIGEN-CA.

Podrobnosti o obeh postopkih pridobitve potrdila SIGEN-CA za fizične osebe so objavljene na spletni strani http://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php.