Oddajte pobudo

Ukinitev valorizacije preživnine in nadomestil preživnine

Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 13. 12. 2018Pobuda objavljena
  • 13. 12. 2018Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Dajem pobudo za ukinitev valorizacije preživnine in nadomestil preživnine. S tem se ukine vsakoletno obveščanje CSD o novi višini preživnine. Letna valorizacija preživnine je mizerna, v času krize valorizacije sploh ni bilo. Menim, da ima država na eni strani več stroškov z obveščanjem in s samo poštnino, kot je bila stranki določena nova valorizirana preživnina. Že sama preživnina bi morala biti določena v taki višini, da je dostojna preživetja otroka.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namen vsakoletne uskladitve preživnin, kot je določena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je ohranjanje vrednosti že določene preživnine glede na rast življenjskih stroškov. V obdobju, ko življenjski stroški naraščajo počasi, je odstotek uskladitve manj opazen, kot v obdobju, ko je rast hitrejša.

Obvestilo o uskladitvi preživnine je v skladu z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ter tudi z določbami novega Družinskega zakonika (DZ), ki se bo pričel uporabljati 15. 4. 2019, del izvršilnega naslova. Obvestilo je namreč skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo ali z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov, kot to izhaja iz 132.a člena ZZZDR in 198. člena DZ.