Oddajte pobudo

Podvajanje podatkov in zapleten postopek pri prijavi škode na tujem vozilu

Področje: Finance
Pristojni organi: MF, SZZ
  • 21. 11. 2018Pobuda objavljena
  • 21. 11. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pred časom sem povzročil manjšo materialno škodo na tujem avtomobilu. Ob takojšnji priznani krivdi sem izpolnil Euro obrazec z vsem podrobnim opisom in navedbo vseh podatkov. Negativno presenečenje me je pričakalo dva meseca za tem dogodkom, ko je lastnik drugega avta želel popraviti nastalo škodo. Domov sem dobil dolga navodila od svoje zavarovalnice. Od mene so zahtevali, da jim posredujem kopijo vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja, kopijo Euro obrazca in izpolnjen priložen obrazec na dveh straneh, kamor sem moral prepisati vse podatke iz Euro obrazca. Vse to sem moral pod nujno posredovati v roku treh dni. Razumel bi, da pri meni preverijo le verodostojnost pravilno vmesnih podatkov na že predhodno izpolnjenem Euro obrazca in moje strinjanje s prijavljeno škodo. Vse ostalo vidim kot veliko birokratsko oviro in obremenjevanje državljana z zapletenimi postopki. Namreč zavarovalnica ima vse potrebne podatke o meni že iz časa ko sem sklenil zavarovanje za avtomobil. Zakaj torej vse dodatne kopije? Prav tako so prejeli Euro obrazec, zakaj torej še dodatno predpisovanje podatkov na novi obrazec? Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

V zvezi z vašimi vprašanji in pomisleki Ministrstvo za finance z vidika zakonodaje, za katero je pristojno, za začetek pojasnjuje, da je v 8. členu Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G; v nadaljevanju: ZOZP) zapisano, da zavarovalnice vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirko podatkov o zavarovancih, zbirko podatkov o škodnih dogodkih in zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja ter višine odškodnine. Podatki se skladno z ZOZP zbirajo med drugim tudi neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo in od drugih oseb (prič škodnega dogodka). Posamezniki, ki imajo te podatke, jih morajo na zahtevo zavarovalnice posredovati zavarovalnici. Glede na predhodno navedeno imajo torej zavarovalnice zakonsko podlago za zbiranje podatkov, ki jih potrebujejo za sklepanje zavarovanj oziroma za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj po ZOZP.

V zvezi z vašim konkretnim primerom pa menimo, da lahko zavarovalnica le na osnovi popolnih podatkov, ki so bodisi shranjeni v zbirkah bodisi jih pridobi od posameznikov, ki imajo podatke in ki so relevantni za reševanje konkretnega škodnega primera, pravilno reši odškodninski zahtevek. Veljavna zakonodaja podrobno ne ureja načina pridobivanja podatkov ob nastopu škodnega primera, zato v tem smislu tudi ocenjujemo, da sprememba veljavnega pravnega okvira ni potrebna. V kolikor menite, da zavarovalnica v vašem primeru ni ravnala pravilno, ima zavarovanec možnost o tem obvestiti zavarovalnico oziroma sprožiti ustrezne postopke, saj gre za civilnopravno razmerje med zavarovancem in zavarovalnico, Ministrstvo za finance pa nima pristojnosti, da bi posegalo v to razmerje. Nadzor nad zavarovalnicami sicer na podlagi Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) izvaja Agencija za zavarovalni nadzor.

Poudarjamo, da lahko zavezujočo razlago zakona poda le državni zbor. Razlaga, ki jo poda ministrstvo, je neobvezujoča. Sodišča in drugi neodvisni organi lahko vedno zavzamejo drugačno stališče.