Oddajte pobudo

Izdelava gradbenega načrta

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 19. 11. 2018Pobuda objavljena
  • 19. 11. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Pred letom dni sem se na UE pozanimala, kaj potrebujem za ureditev poslovnega prostora - delavnica v kateri se predelujejo živila (v tem prostoru je pred leti delavnica že bila, bil je tudi tehnični pregled, na katerem je bilo ugotovljenih nekaj nepravilnosti v samem prostoru, katere je potrebno odpraviti) - tako pravi odločba. In tako mi je bilo tudi rečeno na UE novembra 2017. Z gradbenimi deli smo zaključili maja letos, posodobili smo prostor, odpravili pomanjkljivosti iz odločbe in nabavili stroje in aparate, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti. Meseca maja sem vložila vlogo za uporabno dovoljenje na UE. Po treh mesecih sem dobila termin za sestanek, na katerem je bilo ugotovljeno, da smo po izdani odločbi, brez gradbenega dovoljenja naredili na strehi frčado, ko smo reševali stanovanjski problem. Sedaj moramo narediti nove gradbene načrte - dejansko stanje, plačati kazen in plačati komunalni prispevek, kar pa mi je popolnoma razumljivo in bi to še zmogli urediti. Ker pa imamo nov gradbeni zakon moramo sedaj narediti še izolacijo in fasado ter narediti ograjo na balkonih, ker pa je objekt prizidek, moramo narediti načrte in urediti še sosednjo hišo, ki ni v naši lasti, če želimo pridobiti uporabno dovoljenje za delavnico.

Predlagam, da uvedete začasno uporabno dovoljenje, da lahko vlagatelji začnemo z delom in razumski rok za odpravo oz. zaključitev objekta. Predlagam, da zaposlene v UE podučijo, kako ravnati v takih primerih, da ne vlagamo denarja v prostore, ki jih potem ne moramo uporabljati, saj nas tako spravljajo v zelo težek položaj. Če bi dobili točne informacije, bi se lotili v obratnem vrstnem redu oz. se sploh ne bi lotili del, glede na to, da se finančni vložek skoraj podvoji, jaz pa z popolnoma opremljeno delavnico ne morem opravljati dejavnosti.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Zakonodaja se glede obveznosti pridobitve uporabnega dovoljenja za poslovne objekte ni spremenila. Tudi pogoj, da je objekt zgrajen tako, kot je to določeno v gradbenem dovoljenju, da je mogoče izdati uporabno dovoljenje, ni spremenjen. So pa z Gradbenim zakonom dopuščena manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, ki se lahko "pokrijejo" kar z uporabnim dovoljenjem.  Za konkreten primer sicer ni mogoče ugotoviti, ali gre za manjše odstopanje, je pa ta možnost dana. Z uporabnim dovoljenjem se dovoli uporaba objekta, za kar je bilo dano gradbeno dovoljenje in se ne more nanašti na drug objekt.

Z uporabnim dovoljenjem je ugotovljeno, da je objekt primeren za uporabo, da je varen, zanesljiv, stabilen in podobno. Zato ni mogoče dovoliti začasne uporabe do odprave pomanjkljivosti (kot začasno uporabno dovoljenje), saj ni mogoče prevzemati odgovornosti za nedokončan objekt.