Oddajte pobudo

Vročanje gradbenega dovoljenja

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 02. 11. 2018Pobuda objavljena
  • 02. 11. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pred kratikim smo prejeli gradbeno dovoljenje po priporočeni pošti za gradnjo dela kanalizacije in vodovoda na Brezovici z UE Ljubljana, in sicer dokument na 11 straneh, od tega ca 3 strani seznam 126 lastnikov, ki se jim ta dokumentacija vroči po pošti (torej 11 x 126 = 1386 strani). Menim, da gre za nepotrebno administriranje, ki bi ga bilo potrebno posodobiti in informatizirati. Ocenjujem, da tega dokumenta večina prejemnikov ne prebere več kot to, da gre za gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije. Poleg tega iz dokumenta ni jasno razbrati, za katera območja Brezovice gre, saj se operira samo s parcelnimi številkami, kar je za konkretnega uporabnika nepregledno in neuporabno. Skratka papir (gora papirja) zaradi papirja. Pri konkretnemu prejemniku, zaradi katerega je dokument poslan, pa ni nobene dodane vrednosti.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Pri vročanju odločb (gradbenega dovoljenja) je upravni organ vezan na določila Zakona o splošnem upravnem postopku, ki nalaga za stranske udeležence (lastniki zemljišč) obvezno osebno vročanje. Na ta način se stranski udeleženci seznanijo z odločitvijo in jim je omogočena morebitna pritožba, ki je lahko učinkovita le v primeru, če oseba prejme celotno odločbo. V obrazložitvi odločbe morajo biti navedeni razlogi za odločitev, ki jo stranski udeleženec lahko izpodbija. Gre za uresničevanje ustavne pravice do pritožbe.
 

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Navajanje strank na odločbi oziroma odredb o vročanju, ima smisel in namen, da glavna pisarna oziroma oseba, ki opravlja odpremo ve komu in na kakšen način odpremiti/poslati dokument. Vendar pa omenjena odredba ni nujna sestavina odločbe (po ZUP), odredba se lahko zaznamuje tudi le v informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in s tem doseže zasledovan namen.