Oddajte pobudo

Izdaja osebne izkaznice otroku

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 13. 06. 2018Pobuda objavljena
  • 13. 06. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 06. 2018Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni,

na upravni enoti sem želel izdelati osebno izkaznico za 8 letno hči. Otroka sem peljal v šolo ter se sam v času službe podal na upravno enoto. Načeloma vse OK, nobene gneče, plačam parkirnino, takoj sem na vrsti. Povem, kaj želim, nato pa šok. 8 letni otrok mora biti fizično prisoten, da se podpiše? Zakaj je to potrebno?

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik. Ker je osebna izkaznica pomemben identifikacijski dokument, služi pa tudi za izkazovanje državljanstva ter prehod državne meje, je obvezna osebna prisotnost ključna pri preprečevanju zlorab, to je situacij, ko bi želela vložiti vlogo za izdajo osebne izkaznice oseba, ki se izdaja za drugega posameznika ali pa bi želel posameznik k vlogi predložiti fotografijo druge osebe. Enako velja tudi ob izdaji identifikacijskih dokumentov za otroke, saj se tako preprečuje tudi možnost trgovine z otroki.

Dodatna pojasnila:

Pojasnjujemo, da Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) v 2. členu določa, da je osebna izkaznica obvezna samo za polnoletne državljane, ki stalno prebivajo na območju Republike Slovenije, kadar nimajo drugega veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Ne glede na navedeno, lahko otrok pridobi osebno izkaznico takoj po rojstvu. Nadalje 12. člen določa, da državljan vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži osebno pri pristojnem organu. Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik. Ker je osebna izkaznica pomemben identifikacijski dokument, služi pa tudi za izkazovanje državljanstva ter prehod državne meje, je obvezna osebna prisotnost ključna pri preprečevanju zlorab, to je situacij, ko bi želela vložiti vlogo za izdajo osebne izkaznice oseba, ki se izdaja za drugega posameznika ali pa bi želel posameznik k vlogi predložiti fotografijo druge osebe. Enako velja tudi ob izdaji identifikacijskih dokumentov za otroke, saj se tako preprečuje tudi možnost trgovine z otroki. 12. člen Zakona o osebni izkaznici zato v četrtem odstavku izrecno določa, da pooblaščena oseba organa, pristojnega za izdajo osebne izkaznice, ob vložitvi vloge preveri istovetnost državljana, v primerih, ko vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži zakoniti zastopnik, pa tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Dodatno četrti odstavek 13. člena zakona določa, da mora državljan k vlogi za izdajo osebne izkaznice predložiti fotografijo, predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo. Ustreznost fotografije (torej izkazovanje prave podobe imetnika) pa se lahko preveri samo tako, da uradna oseba primerja predloženo fotografijo s stranko v postopku, torej stranko, ki je v postopku tudi obvezno osebno prisotna.

Poleg zakona tudi Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13) v 7. členu določa, da mora fotografija kazati pravo podobo državljana. Če fotografija ne ustreza pogoju, jo pristojni organ vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem predloži ustrezno fotografijo. Pravilnik v 6. členu hkrati določa, da vlagatelj vloge preveri pravilnost podatkov na vlogi ter jo podpiše pred uradno osebo pristojnega organa. S podpisom jamči za pravilnost podatkov, hkrati pa se podpis prenese tudi kot podatek na izdelano osebno izkaznico. Tako fotografija, kot podpis imetnika osebne izkaznice, se hranita v evidenci izdanih osebnih izkaznic in kot taka lahko služita za preverjanje avtentičnosti izdaje dokumenta v primeru ugotavljanja zlorabe. V izogib zlorabam tudi pravilnik v 9. členu izrecno določa obveznost uradne osebe, da ugotovi istovetnost državljana in preveri resničnost podatkov na vlogi za izdajo osebne izkaznice. Ob tem drugi odstavek opredeljuje, da mora biti, iz že navedenih razlogov, ob vložitvi vloge navzoč tudi otrok, ki je dopolnil osem let, oziroma državljan, ki ni poslovno sposoben, pa zanj ni upravičenih zdravstvenih razlogov, da ob vložitvi vloge ne bi mogel biti navzoč. Starostna meja osmih let v preteklosti ni bila izrecno opredeljena, zato se je ob vložitvi vloge zahtevala tudi prisotnost mlajših otrok in dojenčkov. Zaradi neživljenjskosti in potrebe po odpravi tovrstnih administrativnih ovir je bila starostna meja opredeljena že s Pravilnikom o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 68/08). Ob tem se je pri rešitvi izhajalo iz starosti, za katero se šteje, da se otrok že zna podpisati.

V obdobju zadnjih desetih let težav staršev zaradi zahtevane obvezne prisotnosti otrok (predvsem zaradi ugotavljanja istovetnosti in ustreznosti fotografije, kot tudi zaradi podpisa vloge) po dopolnjenem osmem letu starosti nismo zaznali.