Oddajte pobudo

Poenostavitev pri organizaciji športnih, kulturnih oziroma ostalih javnih prireditev

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 14. 05. 2018Pobuda objavljena
  • 14. 05. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagamo poenostavitev pri organizaciji športnih, kulturnih oziroma ostalih javnih prireditev, ki se odvijajo na cesti. V postopku izdaje dovoljenja je potrebno za tovrstne prireditve na cesti pripraviti in drago plačevati elaborate za zaporo ceste, bodisi na državni, bodisi na lokalni ravni. Zahtevani elaborati so ena najdražjih in administrativno zahtevnih opravil pri organizaciji dogodka na cesti, zato je nujno, da se v tej smeri nekaj spremeni oziroma poenostavi. Dobrodošlo bi bilo, da bi se pripravljeni elaborati, ki od lanskega dogodka nimajo nikakršnih sprememb v zapori cest lahko avtomatično uporabili in jih ne bi bilo potrebno ponovno naročati in drago plačevati.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Ministrstvo pojasnjuje, da je z namenom poenostavitve postopkov v zvezi s pridobitvijo dovoljenj za športne, kulturne oziroma ostale javne prireditve, ki se odvijajo na cesti, predlagana možnost večkratne uporabe elaboratov za zaporo javne ceste.

V tej zvezi pojasnjujemo, da pozivna zakonodaja od organizatorjev prireditev na/ob javnih cestah ne zahteva, da vsako leto predložijo nov elaborat za zaporo določenega cestnega odseka, ampak se lahko v postopku predloži elaborat iz prejšnjega leta/let, seveda pod pogojem, da na cestnem odseku, kjer se vzpostavlja zapora ceste, ni pomembnega odstopanja od prometne ureditve in prometne obremenitve ter drugih za zagotavljanje prometne varnosti  pomembnih podatkov, ki so bili upoštevani pri izdelavi elaborata zapore ceste iz prejšnjega leta/let.

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih je treba za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev priložiti tudi dovoljenje za zaporo ceste. Dovoljenje za zaporo ceste se izda na podlagi elaborata za zaporo ceste, ki ga mora vlagatelj predložiti vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste - to pa pomeni, da o ustreznosti predloženega elaborata za zaporo ceste presoja izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste, to je pristojni upravljavec ceste. Slednje velja enako za vse javne ceste, saj določbe Pravilnika o zaporah na cestah veljajo za vse javne ceste. Kar pa zadeva uporabo elaboratov za zaporo cest s strani različnih strank, pa je treba pojasniti,, da gre pri elaboratih za zaporo ceste za dokument, ki ga naročnik kupi, zato samo naročnik/organizator prireditve odloča o njegovi nadaljnji distribuciji za potrebe organizatorjev drugih prireditev na določenem (istem) cestnem odseku.