Oddajte pobudo

Izdajanje gradbenih dovoljenj

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 07. 05. 2018Pobuda objavljena
  • 07. 05. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 05. 2018Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Smo podjetje, ki se ukvarja s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Radi bi vam predstavili zadnje zahteve, ki se pojavljajo v sklopu izdajateljev gradbenih dovoljenj - upravnih enot oz. zaposlenih referentov. Te zahteve mejijo na absurdno nerazumevanje gradbene zakonodaje in izgubo kompasa o tem kaj je prav in kaj je še sploh normalno. Želeli bi vas obvestiti o teh nesmislih (zadnja dopolnitev ene od referentov je bila npr. da smo morali kotirati vso opremo v stanovanjski stavbi) in istočasno aktivno sodelovati pri pripravi poenostavitev in pa zahtevi, da se na takšna delovna mesta lahko zaposlujejo le ustrezni strokovno usposobljeni kadri. Danes nam gradbena dovoljenja izdajajo ekonomisti. Posledica pa so večmesečni roki za izdajo gradbenih dovoljenj, ponekod ti postopki trajajo tudi celo leto. Vso težavo vam lahko predstavimo na konkretnih primerih.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za okolje in prostor:

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pristojni resorni organ vedno zainteresirano za informacije glede izkušenj uporabnikov javnih storitev na področju urejanja prostora in graditve objektov. Primeri iz prakse lahko ob dovoljšni pogostosti vplivajo na to, da se pripravijo različna navodila ali opozorila, podajo usmeritve za delovanje, v določenih primerih pa so lahko tudi povod za spremembo predpisov. Izobrazbena struktura javnih uslužbencev, ki izdajajo gradbena dovoljenja, je bila v preteklosti že detektirana kot relevantna, a poskusi, da se to področje uredi drugače, doslej niso bili uspešni, saj je pri tem treba gledati in paziti na koherentnost celotnega sistema javnih uslužbencev. Vabljeni torej, da neposredno na MOP naslovite popis vaših ugotovitev iz prakse.