Oddajte pobudo

Poimenovanja živil glede na geografsko poreklo

Pristojni organi: MKGP
  • 20. 03. 2018Pobuda objavljena
  • 20. 03. 2018Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani! Menim, da bi, podobno kot v sosednji državi Italiji, morali v Sloveniji zakonodajno določiti regije ali ožja geografska področja, ki bi pogojevala kdaj se lahko mleko, pridelano na teh območjih, oglašuje kot "aplsko mleko". Mleko, ki recimo prihaja iz Dolenjske in se polni v embalažo, na kateri je navedba o alpskem mleku, ni nič manj zavajajoča za potrošnika, kot če se na embalaži izdelka oglašuje, da rastlinsko olje ne vsebujejo holesterola. Država mora zaščititi povprečnega potrošnika in zakonodajno urediti odsotnost vsake zavajajoče prakse pri označevanju živil. Lep pozdrav! Primer članka: https://www.panorama.it/news/latte-alpino-rischi-di-possibili-frodi-alimentari/

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

V pobudi predlagate, da bi morali v Sloveniji zakonodajno določiti regije ali ožja geografska področja, ki bi pogojevala, kdaj se lahko mleko pridelano na teh območjih oglašuje kot "alpsko mleko". Menite, da mleko, ki recimo prihaja iz Dolenjske in se polni v embalažo, na kateri je navedba o alpskem mleku, ni nič manj zavajajoča za potrošnika, kot če se na embalaži izdelka oglašuje, da rastlinsko olje ne vsebujejo holesterola. Trdite, da država mora zaščititi povprečnega potrošnika in zakonodajno urediti odsotnost vsake zavajajoče prakse pri označevanju živil.

Označevanje živil določa Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Le ta v točki (a) prvega odstavka 7. člena določa, da informacije o živilih ne smejo biti zavajajoče, med drugim, glede značilnosti živila in še posebej njegove narave, identitete, lastnosti, sestave, količine, roka uporabnosti, države izvora ali kraja porekla, način proizvodnje ali pridelave.

Zakonska podlaga, ki preprečuje zlorabo kraja porekla obstaja. Posebnost "alpskega mleka" je v tem, da je to blagovna znamka, ki je bila registrirana pred več kot 50 leti, po takratni zakonodaji. Splošno pravilo pa je, da zakonodaja ne more veljati za nazaj. "Alpsko mleko" je postalo že generično ime za trajno mleko. Generičnih imen za določene izdelke, ki vsebujejo geografsko komponento imamo kar nekaj, npr. dunajski zrezek, ogrska salama, francoska solata itd. To še ne pomeni, da izdelek izhaja iz tega področja ampak pomeni vrsto oziroma tip proizvoda.

V članku omenjate neobvezno navedbo kakovosti "gorski proizvod", ki ji je uporaba točno določena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 665/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti „gorski proizvod“. V primeru, da bi to navedbo dali na alpsko mleko, bi morali določbe te uredbe spoštovati.

V zadnjem času se pri registraciji blagovnih znamk, ki vsebujejo geografsko komponento, Urad za intelektualno lastnino posvetuje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oziroma teh blagovnih znamk, ki bi lahko zavajale potrošnike, ne registrira več.