Oddajte pobudo

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MZ
  • 06. 11. 2017Pobuda objavljena
  • 06. 11. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 17. 11. 2017Pobuda sprejeta
  • 06. 11. 2017Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Kot popoldanski s.p. pogrešam možnost plačevanja prispevkov za ZPIZ in ZZZS preko trajnika.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za finance:

Razvoj tehnologije na področju plačilnih storitev, kot tudi zakonodaja ponuja različne možnosti poravnavanja obveznosti, vendar vsaka od njih terja določena vlaganja v razvoj informacijske podpore kot tudi v zagotavljanje ustreznih resursov, oboje pa je na razpolago v omejenih količinah. Finančna uprava Republike Slovenije kontinuirano sledi spremembam in novostim na tem področju in se na podlagi opravljenih analiz odloča za najustreznejše načine poravnavanja obveznih dajatev, z namenom pokritja potreb najštevilčnejših skupin davčnih zavezancev. Med drugim je v preteklosti že presojala smiselnost uvedbe plačevanja preko trajnika, vendar se iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, za to ni odločila:

Direktne obremenitve računov oziroma plačevanje preko trajnikov je primerno za plačevanje obveznosti, ki se plačujejo redno vsak mesec na isti dan v približno enako velikem znesku.

Večina zavezancev, ki so fizične osebe nima rednih mesečnih plačil iz naslova davčnih obveznosti v približno enakih zneskih, ampak občasne obveznosti v različnih vrednostih (npr. letni poračun dohodnine, NUSZ). Tak način poravnavanja bi za večino fizičnih oseb pomenil, da morajo imeti na dan obremenitve, ki v naprej ni znan, na računu kritje, sicer jim nastanejo dodatni stroški neizvedene obremenitve. Pooblastilo za direktno bremenitev pomeni tudi precejšnje tveganje, posebej, če zavezanci nimajo rednih mesečnih prilivov na svoj račun. Zavezanci, ki so pravne osebe oziroma fizične osebe z dejavnostjo, pa si bolj kot direktnih obremenitev, ki niso običajen način poravnavanja obveznosti (tudi do rednih mesečnih dobaviteljev), želijo plačevati obveznosti z enim plačilnim nalogom za vse vrste prispevkov in davkov, zato se pri poenostavitvah plačevanja, rešitve pripravlja bolj v tej smeri.

Poleg tega ima FURS za naslednje leto v načrtu uvedbo storitve spletnega plačevanja obveznih dajatev preko sistema eDavki, razmišlja se tudi o možnostih uvedbe najsodobnejših tehničnih rešitev, ki bi zavezancem olajšale plačevanje dajatev, predvsem pa znižale stroške plačilnih storitev.