Oddajte pobudo

Vprašalnik z zvezi z graditvijo objektov

Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: SURS
  • 04. 02. 2013Pobuda objavljena
  • 04. 02. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 13. 02. 2013Pobuda sprejeta
  • 04. 02. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani!

 

Pred nekaj dnevi smo na Upravne enote dobili obvestilo Statističnega urada RS glede izpolnjevanja vprašalnika v zvezi z graditvijo objektov ter priložene vprašalnike. Iz obvestila je razvidno, da je potrebno podatke sporočati izključno na vprašalniku, katerih ni dovoljeno fotokopirati, pošiljati pa je potrebno po klasični pošti. Mislim, da s tekšnim načinom ustvarjamo nepotrebne stroške, saj bi vprašalnik lahko bil v elektronski obliki in bi ga tudi lahko elektronsko pošiljali. S tem bi tudi poenostavili postopek.

Upam, da bodo vprašalniki čimprej na voljo tudi v elektronski obliki, saj se imamo za vodilne v e-upravi?

 

Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Na Statističnem uradu RS si zelo prizadevamo za zmanjševanje administrativnih obremenitev na strani podjetij, ki jih povzroča posredovanje podatkov. Tako prehajmo, povsod kjer je mogoče, na uporabo različnih administrativnih virov podatkov ter postopno uvajamo e-poslovanje. Tudi v primeru zbiranja podatkov o gradbenih dovoljenjih in rušitvah načrtujemo prehod na administrativni vir, takoj ko bo le-ta vzpostavljen s strani pristojnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor, predvidoma z letom 2014. Da pa bi upravnim enotam že letos čim bolj olajšali delo, je SURS vprašalnika o gradbenih dovoljenjih in rušitvah za
leto 2013 precej poenostavil in skrajšal.