Oddajte pobudo

Javno dostopen spletni servis

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MDDSZ
  • 11. 05. 2017Pobuda objavljena
  • 11. 05. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

V več računalniških programih je za potrebe vodenja postopkov po ZUP (in zaradi drugih zadev) potrebno imeti informacijo, ali je nek datum dela prost dan. Republika Slovenija po mojih informacijah nima uradnega javno dostopnega spletnega servisa, ki bi omogočal take poizvedbe. Podatki o praznikih so v nestandardizirani obliki (letos) dosegljivi na http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/prazniki/. Primer spletnega servisa, kot ga želimo, ni pa uraden, je moč najti na https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=47&t=6977

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za javno upravo:

Podatki so na voljo na portalu OPSI: https://podatki.gov.si/dataset/seznam-praznikov-in-dela-prostih-dni-v-republiki-sloveniji.