Oddajte pobudo

Sprememba podatkov v ZK

Področje: Pravosodje
Pristojni organi: MP
  • 24. 08. 2016Pobuda objavljena
  • 24. 08. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 02. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.

Pri izbrisu prepovedi odtujitve v ZK pri darilni pogodbi (ob smrti staršev) je ob predložitvi izpisa iz knjige umrlih potrebno predložiti uradno potrdilo o zadnjem bivališču. Zakaj? Na izpisu je naveden zadnji naslov bivanja, če pa je lokalna skupnost spreminjala imena ulic in le to ni bilo evidentirano v ZK na ta račun služijo le notarji, ki to lahko izvajajo. Predlagam da bi vsak občan brezplačno javil to evidentno spremembo.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodje:

Iz pobude sklepamo, da je njen vlagatelj od staršev z darilno (ali pa izročilno) pogodbo prejel nepremično premoženje, za katerega mu je bilo prepovedno odtujevanje in razpolaganje, po smrti staršev pa želi izbrisati vknjiženo prepoved odtujitve in obremenitve. Menimo, da v takem primeru zadošča predložitev izpiska iz matičnega registra o smrti in ni zahtevana predložitev nobenih dodatnih potrdil. Če pa gre morda za pogodbo o dosmrtnem preživljanju in je bila prepoved odtujitve in obremenitve vpisana zoper preživljanca, pa na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o zemljiški knjigi[1] sodišče skupaj z odločitvijo o dovolitvi vknjižbe lastninske pravice novega lastnika po uradni dolžnosti dovoli tudi vknjižbo izbrisa pravice prepovedi in odtujitve.

 

[1]  Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1