Oddajte pobudo

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila namenjena prevozu invalidov

Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 28. 01. 2016Pobuda objavljena
  • 28. 01. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 15. 02. 2016Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani,

vsako leto oddajamo novo vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. V našem primeru gre za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Odločbo o višjem dodatku za nego otroka imamo veljavno do vključno septembra 2022. Kljub temu moramo vsako leto oddati vlogo za odobritev oprostitve plačila, čeprav je vsako leto enaka pravna podlaga oz odločba o višjem dodatku. Ne razumem zakaj je potrebno vsako leto vlagati novo vlogo z enako prilogo, če je le-ta veljavna do leta 2022? Zakaj upravni organ ne izda odločbe za čas trajanja odločbe o višjem dodatku za nego otroka? Razumem, da je morda smrt otroka ampak najbrž se lahko ta okoliščina preveri v CRPju. To je resnično neprijetno opravilo, saj je vsako leto enako in vsako leto potem hodimo in nosimo te vloge in priloge, kar je res nesmiselno. Potem seveda še čakamo, da je vloga v sistemu sicer moramo plačati in potem oddati vlogo za vračilo plačila letne dajatva. Skratka v tem ne vidimo smisla. Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za infrastrukturo:

Vsak uporabnik vozila se vsaj enkrat letno odloča, kako bo po preteku leta oziroma preteku veljavne registracije za vozilo ravnal z vozilom in se odloča tudi o namenu uporabe vozila. V primeru, da se uporabnik odloči, da bo ponovno registriral vozilo in pri tem uveljavljal tudi oprostitev plačila letne dajatve za vozila, ki se uporabljajo za prevoz invalida, mora to izvesti v okviru postopka, ki ga določa zakon. Stranka, ki ima takšen interes mora speljati postopek za oprostitev plačila letne dajatve na upravni enoti in pri tem predložiti ustrezna zakonsko določena dokazila. Stranka lahko pridobi odločbo o oprostitvi plačila letne dajatve že pred plačilom letne dajatve, tako, da ob sami registraciji vozila ni potrebno izvajati postopka za vračilo letne dajatve. Tekom leta se lahko marsikatera dejstva, ki so vezana na oprostitev plačila letne dajatve spremenijo. Če stranka izvaja postopek za oprostitev plačila letne dajatve pri isti upravni enoti, potem vsakoletno prilaganje odločb ni  potrebno, saj je organ dolžan sam te dokumente poiskati v arhivu, saj jih ima.  Stranki svetujemo tudi, da poda vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za obdobje, ki je daljše od enega leta, vendar največ za obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja za vozilo.