Oddajte pobudo

Vložitev vlog za pridobitev sredstev za invalidno osebo

Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 13. 01. 2016Pobuda objavljena
  • 13. 01. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 01. 2016Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Zakaj moramo za sina ponovno vlagati vlogo za pridobitev sredstvev (pomoč in varstveni dodatek) na Center za socialno delo za sina, ki je invalid 1. kategorije? Vloge smo oddali novembra 2015, ki so bile odobrene in je prejel sredstva za november in december 2015. Sedaj pa moramo vložiti nove vloge za popolnoma enako zadevo z enakimi prilogami.  Invalid je bil lani in je tudi letos in nikoli ne bo zdrav. Kdo nam bo plačal ponovne poti? Saj to ni vloga za sprejem v vrtec ali vloga za socialno pomoč brezposelnega, kateremu se status lahko spremeni. Sam ne mora urejati nič in vse moram jaz (mama) urejati z njegovim pooblastilom.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V veljavni zakonodaji načeloma ni predvidenega avtomatskega obnavljanja pravic. Edina možnost pri denarni socialni pomoči oz. varstvenem dodatku je trajna denarna socialna pomoč oz. varstveni dodatek, vendar pa je ta odločitev odvisna od izpolnjevanja pogojev in jo dodeli center za socialno delo v posameznem primeru. Dejansko v tem primeru ne gre za avtomatsko obnavljanje pravic, ampak za dodelitev pravice za nedoločeno obdobje, kjer pa se izpolnjevanje pogojev preverja enkrat letno (s 1. aprilom).

Navedeno pomeni, da pobudnik ne more preiti na avtomatsko obnavljanje pravice.