Oddajte pobudo

Aktuarske rezervacije

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 10. 12. 2015Pobuda objavljena
  • 10. 12. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 01. 2016Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni!

Zanima nas zakaj so potrebni pri izračunu aktuarskih rezerv zunanji izvajalci, saj jim moramo pripraviti vse podatke, ki jih imamo podprte v našem informacijskem sistemu, kateri lahko tudi sam izračuna rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za finance:

Oba standarda, ki pokrivata izračune rezervacij jubilejnih nagrad in odpravnin zaposlenih ne zahtevata, da izračun opravi zunanji izvajalec. Torej tako MRS 19 kot SRS 10 ne zahtevata, da mora izračun opraviti (izvesti) zunanji izvajalec. Po obeh standardih jih lahko naredi družba sama, seveda pa mora imeti za taka opravila ustrezno strokovno usposobljene izvajalce. Oba standarda, tako MRS 19 kot udi SRS 10 ne predpisujeta pogojev za to.

Na splošno v branži velja, da mora izračun aktuarskih rezerv opraviti zunanji izvajalec, a tako MRS 19 kot SRS 10 ne zahtevata, da mora izračune opraviti zunanji izvajalec.