Oddajte pobudo

Predložitev zdravniškega spričevala na UE v primeru opravljanja vozniškega izpita

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU, MzI
  • 01. 12. 2015Pobuda objavljena
  • 01. 12. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 01. 2016Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Ko se na upravni enoti prijavljaš na teoretični del izpita je med drugim potrebno priložiti zdravniško spričevalo, le-ta se vnese v računalnik, ko delaš praktični del izpita ga moraš imeti obvezno zopet pri sebi, nato pa ko končaš izpit moraš zopet predložiti zdravniško spričevalo za izdajo vozniškega izpita, poleg pa zdravstveni domovi in pooblaščene organizacije pošljejo tudi svoj originalni izvod spričevala na upravne enote, zakaj je potrebno ponovno prilagati spričevalo, če ima upravna enota enak izvod pri sebi v spisu?

Ko ti ukradejo dokumente in to prijaviš na policijski postaji ponavadi ne dobiš policijskega zapisnika, le-tega pa zahtevajo za izdajo novega vozniškega dovoljenja kot dokazilo za skrbnost da nimaš dvojne takse, ali ne zadostuje izjava na zapisnik s katero kazensko in materialno odgovarjaš da je šlo za krajo in da si dokument imel skrbno shranjen, če pa referent v to dvomi pa naj vpraša na PP.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za infrastrukturo:

Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12 in 4/13) v poglavju o evidenci in dokazilih že sedaj določa, da stranki ni potrebno prilagati dokazil, ki so organu dostopna v elektronski obliki. To velja tudi za zdravniško spričevalo, ko so podatki že vnešeni v evidenco o vozniških dovoljenjih. Kandidat za voznika pa ga mora imeti obvezno pri sebi, ko se usposablja v praktični vožnji oziroma ko opravlja vozniški izpit.

V 18. členu istega pravilnika je tudi določeno, da namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega veljavnega vozniškega dovoljenja izda upravna enota na vlogo osebe novo vozniško dovoljenje. Pogrešitev, izguba ali tatvina vozniškega dovoljenja se naznani pri upravni enoti. V naznanitvi oseba navede poleg drugega tudi okoliščine pogrešitve, izgube ali tatvine vozniškega dovoljenja.  V primeru tatvine vozniškega dovoljenja ni dovolj le naznanitev oziroma izjava, potrebno je dokazati skrbno ravnanje, da bi lahko upravna enota zaračunala nižjo upravno takso. To lahko stori sama stranka ali upravna enota pri policijski postaji, ki je tatvino obravnavala. V prvem primeru upravna enota takoj izda dvojnik vozniškega dovoljenja, v drugem primeru pa je ta postopek daljši, ker mora upravna enota najprej dobiti odgovor policije.