Oddajte pobudo

Homologacijski karton vozila

Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 12. 10. 2015Pobuda objavljena
  • 12. 10. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 11. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Zakaj potrebujemo homologacijski kartonček v papirnati obliki (vožnja, registracija...), če pa je homologacija vezana na VIN motornega vozila za katerega je izdano prometno dovoljenje oz. pred registracijo preverljivo ali je vozilo homologirano?

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za infrastrukturo:

V skladu s drugim odstavkom 14. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) in predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil, mora proizvajalec vsakemu vozilu homologiranega tipa priložiti potrdilo o skladnosti, s katerim jamči, da je izdelano vozilo skladno s tipom, ki je bil homologiran. Poleg tega se na potrdilu o skladnosti vozila nahajajo tehnični podatki o vozilu, ki so namenjeni vozniku in njegovim odločitvam (na primer nakup pnevmatik, vleka priklopnega vozila …). V potrdilu so vpisane tudi morebitne predelave vozila, ki so bile že pregledane in vpisane, kar olajša postopke kontrol v prometu in dokazovanja ustreznosti vozila tako v Sloveniji kot tudi v tujini.«