Oddajte pobudo

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
  • 12. 10. 2015Pobuda objavljena
  • 12. 10. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 13. 11. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.

V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano obdobje prične z 2.1.2007 in komčna z 2.7.2007. Drugi odstavek 7. člena nejasno določa, da se način izvedbe dvojnega označevanja cen uporablja tudi po uvedbi evra. V praksi se pojavljajo vprašanja ali morajo biti cene blaga in storitev (tako na cenovnih lističih kot tudi promocijskih gradivih, cenikih ipd.) še vedno označene v SIT. Razlog za dvojno označevanje je po našem mnenju odpadel, saj je od uvedba EUR preteklo že skoraj 10 let in preračuni za potrošnike niso več relevantni. Prosimo vas za dodatno mnenje oz. komentar v vzezi z zgoraj navedenim zakonom, ki bi sicer lahko prenehal veljati. V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Odgovor pristojnega organa

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05) je bil pripravljen in sprejet v času priprav na uvedbo evra v Republiki Sloveniji. Njegov namen je bil omogočiti urejen prehod zamenjave denarne enote, pripraviti potrošnike na vrednotenje cen blaga in storitev v evrih ter s primerljivostjo cen preprečiti zvišanje inflacije zaradi uvedbe evra.

Dvojno označevanje cen (v tolarjih in evrih) je bilo obvezno od 1. marca 2006 do 1. julija 2007. Ves čas trajanja dvojnega označevanja cen so morale biti cene za blago in storitve označene v obeh valutah in objavljene tako, da so jih lahko potrošniki enostavno in nedvoumno prebrali ter primerjali. Potrošnikom je bilo tako zakonsko zagotovljenih 16 mesecev (10 mesecev pred uvedbo evra in 6 mesecev po uvedbi evra) obveznega dvojnega označevanja cen, da so lahko oblikovali občutek za vrednotenje cen v evrih.

Strinjamo se, da ni več potrebe za dvojno označevanje (saj je od uvedba EUR preteklo že skoraj 10 let in preračuni za potrošnike niso več relevantni). Vkolikor je izrecna določitev razveljavitve zakona potrebna (kar bomo še proučili), bomo pri pripravi Normativnega programa dela Vlade Republike Slovenije za leto 2016 predlagali, da se v program vključi tudi priprava in sprejem Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih.