Oddajte pobudo

Pridobivanje davčne številke

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 05. 10. 2015Pobuda objavljena
  • 05. 10. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 10. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, ukvarjam se z dejavnostjo, pri kateri tujim subjektom pomagam ustanoviti družbe v Sloveniji; ti subjekti za vpis v sodni register potrebujejo davčno številko. Pri tem pa je neverjetno zbirokratiziran aparat FURS povsem neprilagodljiv, saj ves čas zahtevajo originalna pooblastila za zastopanje (s tem pa nepopisno zavlačujejo postopek, kajti pridobivanje originalnih pooblastil pogosto traja teden ali več, odvisno od dostavnih časov pošte). Originalna pooblastila zahtevajo kljub temu, da je Ustavno sodišče RS že davno zavzelo stališče, da je pravno stališče, da pooblastilo, predloženo v fotokopiji, ni veljavno, povsem zgrešeno (prim. odločbo Up-858/09) - res v povezavi z ZPP, vendar ZUP in ZDavP-2 v osnovi vsebujeta enake določbe o pooblastilu. Predlagam, da se FURS naloži, da sprejmejo tudi kopije pooblastila, poleg tega pa tudi omogoči elektronsko vlaganje predlogov za vpis v davčni register. Hvala.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za finance, FURS:

Določba tretjega odstavka 173. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da v primeru, če stranka predloži listino v prepisu, kot kopijo ali elektronsko kopijo, uradna oseba, ki vodi postopek, lahko zahteva, naj pokaže izvirno listino z namenom, da ugotovi skladnost prepisa oziroma kopije z izvirnikom.

Menimo, da uradne osebe Finančne uprave Republike Slovenije v postopkih s pooblastili ravnajo v skladu z navedeno določbo. Glede na prejeto pobudo, bomo na finančne urade naslovili navodilo za enotno izvajanje in jih na navedeno določbo ponovno opozorili.

Glede elektronskega vlaganja predlogov za vpis v davčni register vas obveščamo, da formalizirana vloga za vpis v davčni register na eDavkih ne obstaja. Zavezanci lahko na eDavkih prijavo za vpis v davčni register oddajo kot lastni dokument. Storitev lastni dokument je namenjena oddaji dokumentov, ki niso na voljo kot obrazec v eDavkih. Vse dokumente, oddane preko storitve Lastni dokument, prejme glavna pisarna krajevno pristojnega finančnega urada za zavezanca za davek.