Oddajte pobudo

Tetoviranje

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS, MZ
  • 25. 09. 2015Pobuda objavljena
  • 25. 09. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 11. 2015Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pri nas mora imeti nekdo, ki želi tetovirati, narejeno kozmetično šolo. To je nemogoče. Na kozmetični šoli ne učijo popolnoma nič kar ima veze z tetoviranjem. Vsak, ki bi se pa tetoviral se tako pozanima o večih tetovatorjih in njihovem delu ter ceni. Tako mislim, da bi moral nekdo, ki si želi to delo opravljati, pridobit NPK z dokazilom svojega znanja.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnotogijo smo prejeli predloge za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti 96.090

Druge storitvene dejavnosti in sicer za tetoviranje, piercing in podobno (pobuda 666). Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 - popr.) in Uredba o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/13, v nadaljevanju: uredba), ki sta v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, določata, da je za opravljanje dejavnosti tetoviranja, piercinga in podobno treba pridobiti obrtno dovoljenje, ki ga izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Za opravljanje te dejavnosti se zahteva kot minimalna poklicna usposobljenost srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri in sicer zdravstvene nege oziroma kozmetični tehnik. Drugi odstavek 7. člena uredbe sicer dopušča, da se kot ustrezna izobrazba šteje tudi nacionalna poklicna kvalifikacija, vendar pa le ta ne obstaja.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo menimo, da so pogoji za opravljanje zgoraj navedene dejavnosti preregulirani, zato prihaja tudi do poskusov opravljanja dejavnosti brez obrtnega dovoljenja preko ustanavljanja društev in podobno. Glede na nam znane podatke oba zgoraj navedena srednješolska programa tudi ne vsebujeta ustreznih vsebin s področja tetoviranja in piercinga. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo in 85/09) MGRT posreduje pobudo na Center RS za poklicno izobraževanje, da se v čim krajšem času pripravi poklicni standard za Nacionalno poklicno kvalifikacijo za tetoviranje, piercing in podobno ter prosi za sprotno obveščanje.