Oddajte pobudo

Sprememba ali dopolnitev dejavnosti oziroma sprememba vpisov v sodni register.

Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
  • 20. 04. 2015Pobuda objavljena
  • 20. 04. 2015Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Pozdravljeni.

Pravna oseba, ki spremeni Temeljni akt v katerem spremeni dejavnosti mora spremembo sporočiti sodnemu registru na predpisanih obrazcih SPR - list 1-4. Pravna oseba, ki spremeni glavno dejavnost ali druge pomembne podatke - družbenike, direktorje, nadzornike... to tudi sporoči sodišču. Nato sodišče po uradni dolžnosti to vnese v register, ki ga vodi AJPES (ali pa tja pošlje - pot mi ni poznana). Problem je, da nekaterih sprememb sodišče ne sporoča oz. vnaša in jih mora pravna oseba sama sporočiti preko obrazca PRS, ki ga objavlja AJPES. Torej mora spremembe sporočiti na dve instituciji, čeprav sodelujeta in sta povezani.  Glede na to, da se dejavnosti vnaša ročno bi bilo potrebno razmisliti kako vnesti spremembe preko on-line obrazca - tako da je registrirana pravna oseba sama, da ne bi to postal dodaten strošek notarskih storitev (npr. preko portala AJPES kjer smo pravne osebe po večini že registrirane) in, da jih odobri sodišče ali pa da vse vnaša samo ena oseba bodisi na sodišču ali AJPESU. Zelo verjetno mora tudi sodišče preveriti seznam sprememb preden jih potrdi, torej tudi dejavnosti in zato prihaja do podvajanja dela.

Odgovor še ni na voljo