Oddajte pobudo

Otroški dodatek

Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 17. 11. 2011Pobuda objavljena
  • 17. 11. 2011Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 11. 2011Pobuda sprejeta

Pobuda

Pri otroškem dodatku gre za nepotrebne administrativne ovire, s katerimi se
srečajo vsi, ki imajo otroke. Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za
preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega
člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem
koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški
dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu. Gre namreč za
to, da je potrebno vsako leto ponovno vlagati vlogo.

V tej vlogi praktično ni takih podatkov, ki bi jih bilo res potrebno vsako
leto ponovno vpisovati. Edini tak podatek je v bistvu dohodek, ki ga lahko
organ pridobi sam, po uradni dolžnosti. Drugi tak podatek, ki pa še lahko
vpliva na višino otroškega dodatka pa je še vključenost predšolskega otroka
v vrtec. To pomeni, da otrokovih prvih osemnajst let nebi bilo potrebno
vsako leto ponovno oddajati vloge. Dovolj bi bilo oddati enkrat in samo
sporočiti vključenost oziroma izključenost otroka iz vrtca. Po osemnajstem
letu pa bi samo posredovali potrdilo o šolanju.

Tako bi Center za socialno delo lahko avtomatsko, brez teh vsakoletnih vlog
sam odločal o višini otroškega dodatka. S tem bi privarčevali tako
vlagatelji, kot tudi Center za socialno delo, saj nebi bilo treba vnašati
podatke iz vloge in jih potem preverjati, niti nebi bilo treba izdajati
potrdil o prejemu vloge. Gre namreč za to, da sedaj praktično vpisujemo
samo podatke kot so naslov, EMŠO vlagatelja in partnerja, nato pa še otrok,
dohodek in vključenost v vrtec. To so podatki, ki se ponavadi ne
spreminjajo vsako leto, dohodke pa tako ali tako preverjajo. Zato menim, da
bi bilo dovolj, da enkrat vložimo vlogo in sporočamo samo morebitne
spremembe, o otroškem dodatku pa bi odločal center za socialno delo
avtomatsko vsako leto, torej brez nepotrebnih vlog.

Odgovor pristojnega organa

Glede  otroškega  dodatka so v predlogih zahteve, ki si jih vsi prizadevamo doseči,  razen  tega,  da  bi  centri  za  socialno delo odločali po uradni dolžnosti,  ampak  glede  vpisovanja  podatkov.  V  tej  smeri  pa gre tudi vzpostavitev informacijskega sistema na podlagi ZUPJS.