Oddajte pobudo

Aplikacija za javljanje števila čebeljih družin

Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
  • 07. 08. 2013Pobuda objavljena
  • 07. 08. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 24. 09. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani!

Sem eden od tistih, ki jim je bila tehnična pomoč z odločbo zavrnjena. Razlog je, ne javljanje števila čebeljih družin. Ob tem se sprašujem sledeče:

- ali je elektronsko javljanje števila čebeljih družin ekvivalent pošiljanju pisnih obrazcev. (Po zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu to pač je!).

Jaz sem eden od tistih, ki je v letu 2012 in tudi že letos uporabil aplikacijo MKO za javljanje števila družin (večkrat za isti datum). Prosil vas bi, če me lahko usmerite na naslov kjer bi pridobil uradni datum mojega  prvega e- sporočanja čebeljih družin MKO. Ob tem bi dodal, da sem v letu 2012 s strani NVI (uradni organ) prejel dvoje zdravil in obakrat ob prevzemu sporočil NVI tudi število č. družin. Enako se je že ponovilo v letošnjem letu. (in vsa ta kolobocija z administriranjem pri nas začetnikih in "mikro" čebelarjih z do 10 družinami).

- zakaj delavec agencije, pri ogledu čebelarstva ne popiše tudi števila družin, če že fotografira vso opremo, pregleda račune, napiše zapisnik,..? Ali ne bi tak postopek uradne osebe pomenil tudi odpravo administrativnih ovir in ali ni to tudi nepotrebno obremenjevanje čebelarjev (starostna strukture)?

- ali pravilno razumem, da bo postopek deloma prenovljen v teh dopustniških dneh? (Kandidiral sem za tehnično pomoč)

- pa še to, moji odločbi ni bilo priloženo prav nobeno navodilo, kako postopati nadalje!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

 

V  Uradnem  listu  RS, št. 55/2013 je bil 28. 6. 2013 objavljen Pravilnik o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč. V   smislu   zmanjševanja   administrativnih   ovir  pravilnik  med  drugim poenostavlja  sporočanje  podatkov  v  register čebelnjakov. Odpravljeno je dvakratno  letno  sporočanje  števila  čebeljih  družin;  čebelar  po novem podatke sporoči enkrat v letu (do 25. maja) za oba predhodna datuma (tj. za
31. oktober in za 15. april). Elektronsko javljanje števila čebeljih družin se šteje enako kot pošiljanje obrazcev. V ta namen je nameščena javno dostopna aplikacija, preko katere je mogoče število čebeljih družin sporočati na enostaven način. Vpisati je potrebno: številko čebelnjaka, število čebeljih družin in zaradi varnosti še davčno številko čebelarja. Za konkretne informacije glede sporočanja podatkov v register čebelnjakov se je najbolje obrniti na elektronski naslov: info.sir@gov.si ali na: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, Dunajska cesta 22,  SI – 1000 Ljubljana.

Delavec, tj. kontrolor službe za kontrolo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) pri ogledu čebelarstva ne izvaja popisa števila čebeljih družin, ker za to ni pristojen. Naloga agencije (službe za kontrolo) je le, da preveri dejansko dokazane plačane stroške in ne trenutno stanje števila čebeljih družin na dan obiska/kontrole pri čebelarju.

Odločbi s katero je bila zavrnjena tehnična pomoč ni bilo priloženo navodilo, ker so navodila bila objavljena na spletnih straneh agencije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in Priznane rejske organizacije za krajnsko čebelo - ČZS.