Oddajte pobudo

Plačilo davka na dedeščino in darila

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 07. 08. 2013Pobuda objavljena
  • 07. 08. 2013Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 09. 2013Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.

Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)

Nemogoče se mi zdi, da moram na DURS s prodajno pogodbo. Tam mi odmerijo davek, potem moram pa iskati banko ali pošto, da ga lahko plačam, in nato nazaj na Durs, da dobim štempiljko. Mislim, da bi morali imeti davčni uradi nujno blagajno, da bi lahko takšne stvari sproti reševali.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Davčne uprave RS (DURS):

 

Davčna uprava je v preteklosti že razmišljala o uvedbi blagajn, vendar iz različnih razlogov, predvsem finančnih in kadrovskih, k uvedbi teh ni pristopila:

- potrebna bi bila investicija v prostore-zagotovitev sefa, alarma, blagajne, varovanega delovnega mesta z okencem,

- zagotovitev varovanja s strani službe, ki je za to usposobljena,

- zagotovitev najmanj dveh kompetentnih uslužbencev (zaradi nadomeščenja), ki bosta izvajala te naloge (ni zaposlovanja, ni nadomeščanja odhajajočih),

- dograditev programske opreme za podporo blagajniškemu poslovanju.

 

Dodaten argument za ne uvedbo blagajn je v tem, da so se z leti razvili sodobni elektronski načini plačevanja obveznosti, ki jih zavezanci množično uporabljajo.